Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

20 let podpory evropských studií ve světě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/09/2009

Tento rok se bude konat 20. výroční konference Jean Monnet, na které se oslaví přínos vysokoškolského programu evropských studií k procesu evropské integrace a k zvyšování povědomí o EU ve světě. Vyučují evropských studií, která jsou podporována v rámci programu Jean Monnet, se na základě svých znalostí a zkušeností s přednášením o evropské problematice zapojí do diskuze mezi univerzitními profesory, politiky a zástupci občanské společnosti z celého světa o současných otázkách politiky EU, včetně vývoje ústavy EU, stávajícího hospodářského poklesu a společné měny.

  evropská vlajka

   

  Konference Jean Monnet 2009 se koná od 7. do 8. září v Bruselu a nese název „20 let podpory evropských integračních studií: Od Akce Jean Monnet k Programu Jean Monnet“. Konference se účastní i předseda Komise José Manuel Barroso a komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figel'.

  Evropská unie podporuje od roku 1989 studium evropské integrace ve světě prostřednictvím programu Jean Monnet. Program napomáhá vyučujícím v oboru evropské integrace na vysokých školách v 62 zemích pěti kontinentů, kde tento obor ročně navštěvuje čtvrt milionu studentů.

  Předseda Barroso řekl: „Smyslem existence Evropské unie je upevnit postavení evropských občanů, chránit jejich práva a podporovat společenský pokrok. Evropská unie představuje v době globalizace pro Evropany skutečnou výhodu při jejich snaze o lepší budoucnost a umožňuje jim, aby sebejistě utvářeli svět, v němž žijeme. Díky desetiletím zkušeností s mezinárodní spoluprací je EU přirozeným testovacím prostředím pro globalizaci a spontánním premiantem světového vládnutí. Jak již řekl Jean Monnet:„Společenství samo o sobě je pouze dalším krokem k formám organizace budoucího světa." Už 20 let je program Jean Monnet důležitým nositelem analýz a propagace evropského modelu mezinárodní spolupráce v Evropě a ve světě."

  Komisař Figel' zdůraznil, že „síťJean Monnet je jedinečným zdrojem excelence a zkušeností v oboru evropské integrace. Její vyučující a vysokoškolští pracovníci jsou uznávanými světovými odborníky, kteří sehrávají nezastupitelnou úlohu ve vysvětlování evropského modelu nejen ve světě, ale i evropských občanům v samotné EU.“

  Jean Monnet - 20 let podpory programu evropských integračních studií

  V posledních dvaceti letech se síť Jean Monnet rozrostla na 146 středisek excelence Jean Monnet, 839 kateder Jean Monnet a 2060 modulů Jean Monnet (krátké kurzy evropské integrace) a sehrála nezanedbatelnou úlohu v šíření znalostí a porozumění historie a fungování EU v členských státech i ve světě.

  Na letošní konferenci Jean Monnet se profesoři z celého světa ohlédnou za zkušenostmi uplynulých dvaceti let, kdy zkoumali a vyučovali evropská studia ve svých zemích, a zhodnotí vliv evropských studií na vztahy mezi svými zeměmi a EU. Vrcholem konference bude výměna zkušeností mezi profesory programu Jean Monnet ze členských států střední a východní Evropy a z kandidátských zemí na téma praktických aspektů poskytování poradenství během procesu přistoupení k EU.

  Na závěr bude provedena aktualizovaná odborná analýza stávajících palčivých otázek, které musí EU řešit. Profesoři programu Jean Monnet budou za účasti vrcholných politických představitelů diskutovat o:

  •         vlivu lisabonské smlouvy na schopnost přijímat rozhodnutí v EU a na demokracii;

  •         světovém hospodářském poklesu a roli eura;

  •         migraci;

  •         vztazích EU a Středomoří; a

  •         mezikulturním dialogu.

  Předchozí konference Jean Monnet se zabývaly např. udržitelným rozvojem, rovnými příležitostmi, globalizací a občanstvím. Také daly vzniknout důležitým iniciativám - evropské politice sousedství a přístupu Komise k mezikulturnímu dialogu.

  Bližší informace:

  Evropská komise: Program Jean Monnet

  Evropská komise: Výroční konference Jean Monnet ve dnech 7. a 8. září 2009 [včetně programu konference]

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky