Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Chřipka typu A (H1N1) 2009: Výbor pro zdravotní bezpečnost EU schválil prohlášení týkající se ochrany zdraví občanů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/08/2009

Výbor pro zdravotní bezpečnost EU a úřady pro včasné varování a reakci (HSC/EWRS) poprvé jednomyslně přijaly dvě prohlášení navržená Evropskou komisí, která se týkají opatření na ochranu lidského zdraví před pandemickou chřipkou typu A (H1N1) 2009. Tato prohlášení stanoví koordinovaný evropský postoj k otázce uzavírání škol jako vhodného prostředku k ochraně veřejného zdraví a k otázce souladu svobody pohybu s ochranou veřejného zdraví v případě cestujících s příznaky chřipky. Komise navrhovala, aby HSC/EWRS přijaly navržená prohlášení jako součást širšího strategického plánování a připravenosti, jejichž součástí by měla být koordinace činností v Evropě, jež byly provedeny kvůli pandemické chřipce typu A (H1N1) 2009. Na základě obou prohlášení členské státy a Evropská komise přijmou společná opatření na ochranu veřejného zdraví, což zajistí koordinovanou a účinnou reakci na úrovni EU v období pandemické hrozby. Strategie navržené v uvedených prohlášeních budou v závislosti na vývoji situace upravovány.

  Chřipka typu A (H1N1) 2009: Výbor pro zdravotní bezpečnost EU schválil prohlášení týkající se ochrany zdraví občanů

   

  Evropská komisařka pro otázky veřejného zdraví Androulla Vassiliou řekla: „Je důležité, aby členské státy a Komise i nadále koordinovaly svoje postupy a vyměňovaly si informace o tom, jak řeší problémy ochrany veřejného zdraví s ohledem na pandemickou situaci. Dvě prohlášení o veřejném zdraví, která byla dnes přijata, uvádějí dobrý příklad toho, jak skloubit potřebu Evropy chránit veřejné zdraví s ostatními oblastmi veřejného zájmu během stávající pandemie.“

  Prohlášení o uzavření škol

  Výbor pro zdravotní bezpečnost EU uvádí, že členské státy v tuto chvíli nepovažují za nutné nařídit plošné uzavření škol z preventivních důvodů. Členské státy však nyní doporučují princip místního uzavření škol v případě diagnostikování pandemické chřipky mezi studenty, což dočasně zpomalí šíření viru. Přínos tohoto přístupu záleží na rychlosti jeho provedení. Aby bylo uzavření škol dostatečně účinné, je třeba ho doplnit o další opatření, především zajistit, aby nedocházelo k větší koncetraci dětí na jiném místě.

  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydalo odborné stanovisko k uzavření škol, které naleznete na této stránce:

  http://www.ecdc.europa.eu/en/health_content/phdev/090720_ph.aspx

   

  Prohlášení o cestujících s příznaky pandemické chřipky

  Prohlášení Výboru pro zdravotní bezpečnost EU uvádí řadu variant, co dělat v případě, že cestují onemocní před cestou nebo v jejím průběhu. Jelikož se u zvyšujícího počtu cestujících mohou projevit příznaky těsně před plánovanou cestou nebo během této cestu, mohou se členské státy ocitnout v situaci, že budou tyto případy mezi cestujícími řešit. V tomto ohledu je nejdůležitějším doporučením pro osoby s příznaky chřipky, aby odložily svou cestu a zůstaly doma. Toto doporučení v oblasti ochrany veřejného zdraví však nesmí způsobit omezení pohybu na hranicích EU a omezení cestování mezi členskými státy EU.

  Bližší informace:

  Prohlášení Výboru pro zdravotní bezpečnost EU a úřadů pro včasné varování a reakci (HSC/EWRS) v členských státech lze nalézt na stránkách Generálního ředitelství pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele:

  http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_cs.htm

  MEMO/09/362 a MEMO/09/363

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky