Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prohlášení Komise o rozhodnutí islandského parlamentu požádat o členství v EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/07/2009

Islandský parlament dnes schválil podání žádosti o členství v EU. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso to komentoval těmito slovy: „Rozhodnutí islandského parlamentu je znamením životaschopnosti evropského projektu a naděje, kterou Evropská unie představuje. Island je evropská země s dlouhými a hlubokými demokratickými kořeny. Island má po zhruba 40 letech členství v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a 15 letech v Evropském hospodářském prostoru velmi úzké vztahy s EU. Nyní je na islandské vládě, aby v návaznosti na toto rozhodnutí oficiálně podala žádost předsednictví EU.“

  Prohlášení Komise o rozhodnutí islandského parlamentu požádat o členství v EU

   

  Komisař pro rozšíření Olli Rehn dodal: „Jsem potěšen tím, že program rozšiřování vedle naší pokračující angažovanosti v jihovýchodní Evropě možná již brzy zahrne i severozápadní kout Evropy – Island, zemi s hlubokými demokratickými tradicemi.“

  Island je potenciální kandidátskou zemí pro přistoupení k EU. Do ESVO vstoupil v roce 1970 a od roku 1972 měl dvoustrannou dohodu o volném obchodu s Evropským hospodářským společenstvím (EHS). Island je součástí Evropského hospodářském prostoru od roku 1994, kdy tento prostor vstoupil v platnost.

  Žádost o členství se předkládá Radě EU, která rozhoduje, zda zahájí postup stanovený ve Smlouvě a požádá Komisi, aby předložila své stanovisko k žádosti. S přihlédnutím k doporučení Komise Rada jednomyslně rozhoduje, zda žadatelské zemi udělí status kandidátské země.

  Komise ve stanovisku posuzuje, jak žadatelská země splňuje kritéria pro přistoupení, včetně její schopnosti přijmout povinnosti plynoucí z členství. Toto posuzování se uskutečňuje s ohledem na kodaňská kritéria pro členství z roku 1993. Vyžaduje důkladnou analýzu situace v různých odvětvích souvisejících s EU. Důležitým prvkem posuzování je uspokojivé plnění povinností plynoucích z dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Islandu.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky