Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise vítá doporučení Skupiny evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/07/2009

Komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs uvítal první zprávu o činnosti Skupiny evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG), kterou dnes předložil její předseda Andrej Stritar. Obecným cílem skupiny je přispívat k zachování a zlepšení bezpečnosti jaderných zařízení a k bezpečnému nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Zpráva informuje o diskusích skupiny a doporučeních ohledně jaderné bezpečnosti, nakládání s odpadem a transparentnosti. Poukazuje na to, jak v posledních dvou letech ENSREG přispíval ke zlepšení komunikace a výměně informací mezi evropskými regulačními orgány pro jadernou bezpečnost.

  Komise vítá doporučení Skupiny evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost

  „S potěšením zaznamenávám pokrok, jehož regulační orgány dosáhly prostřednictvím ENSREG, a vyzývám k dalšímu společnému úsilí o rozvoj pokročilého rámce EU pro životně důležitou bezpečnost jaderných zařízení a bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem. Významným krokem kupředu bylo nedávné přijetí směrnice o jaderné bezpečnosti, k níž ENSREG přispěl hlubokými odbornými znalostmi. S potěšením také přijímám závěr ENSREG o důležitosti vypracování národních programů pro nakládání s jaderným odpadem,“ řekl komisař pro energetiku Piebalgs.

  „ENSREG nejen vyvodil závěry a stanovil budoucí kroky ve vztahu k jaderné bezpečnosti, nakládání s odpadem a transparentnosti, ale také významně podpořil komunikaci, koordinaci a spolupráci mezi národními regulačními orgány, jakož i rozvinul dialog s Komisí. To pomáhá zajistit vysokou úroveň jaderné bezpečnosti a přispívá k jejímu neustálému zvyšování ve všech členských státech EU,“ uvedl předseda ENSREG Stritar.

  Pokud jde o budoucí činnost, ENSREG určil několik směrů, v nichž lze dosáhnout zlepšení. Doporučuje plně využít mezinárodních systému vzájemného hodnocení a výsledků stávajících mezinárodních úmluv o bezpečnosti. Mělo by být podporováno vytvoření a uplatnění národních programů pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. ENSREG rovněž zdůraznil význam neustálé podpory pro výměnu zkušenosti s provozem a pro komunikaci mezi regulačními orgány. V zájmu větší transparentnosti, otevřenosti a účinnější regulace se připravují pokyny pro správné postupy.

  Souvislosti

  Skupina na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (později přejmenovaná na ENSREG) byla po rozhodnutí na politické úrovni vytvořena Evropskou komisí v červenci 2007. Jejím cílem je rozvíjet společné chápání a posilovat společné přístupy v jaderné bezpečnosti a nakládání s odpadem[1]. Skupina se skládá z vedoucích národních regulačních orgánů nebo orgánů pro jadernou bezpečnost. Po dvouletém období musí skupina předložit zprávu o své činnosti Komisi, která ji předá Evropskému parlamentu a Radě, a to v případě potřeby s připomínkami. Komise zprávu předá v září 2009.

  Zpráva ENSREGbude k dispozici na těchto internetových stránkách.


   

  [1] Rozhodnutí Komise K(2007) 3393 v konečném znění ze dne 17. července 2007

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky