Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská unie a Kanada urovnaly spor ve WTO ve věci geneticky modifikovaných organismů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2009

Evropská komise a Kanada dnes podepsaly v Ženevě konečné urovnání sporu ve Světové obchodní organizaci (WTO), který Kanada zahájila proti Evropské unii v květnu 2003 a který se týkal použití právních předpisů EU na biotechnologické produkty. Vzájemně dohodnuté řešení stanoví, že dojde k pravidelnému dialogu o zemědělské biotechnologii na témata oboustranného zájmu. EU a Kanada oznámí rozhodčímu orgánu WTO, že došlo k urovnání sporu vzájemnou dohodou.

  Evropská unie a Kanada urovnaly spor ve WTO ve věci geneticky modifikovaných organismů

   

  Evropská komisařka pro obchod Catherine Ashtonová řekla: „Řešení, které jsme společně s Kanadou dohodli, je jasnou známkou toho, že tento druh dialogu funguje. Věřím, že můžeme zvolit stejný konstruktivní postup i při řešení sporu s Argentinou a Spojenými státy.“

  Postupy právní předpisů ES o geneticky modifikovaných organismech přinášejí očekávané výsledky. Důkazem toho je i 21 povolení vydaných od data vzniku zvláštní skupiny WTO. Od přijetí zprávy zvláštní skupiny WTO v roce 2006 Evropská komise pravidelně diskutuje o biotechnologických otázkách se třemi stěžovateli v této věci: Kanadou, Argentinou a Spojenými státy.

  Urovnání, jehož bylo s Kanadou dosaženo, stanoví povinnost organizovat dvě zasedání ročně mezi kompetentními útvary Evropské komise a kanadskými orgány na témata oboustranného zájmu, které se týkají přístupu na trh se zemědělskými biotechnologickými produkty, včetně:

  • schválení geneticky modifikovaných produktů na území Kanady a EU a případně schválení budoucích žádostí, které představují obchodní zájem pro obě strany;
  • obchodní a hospodářské perspektivy budoucího schvalování geneticky modifikovaných produktů;
  • obchodní dopad asynchronního schvalování geneticky modifikovaných produktů nebo náhodné uvedení neschváleného produktu na trh; všechna příslušná opatření v tomto ohledu;
  • opatření týkající se biotechnologií, které mohou ovlivnit obchod mezi Kanadou a EU, včetně právních ustanovení, které přijmou členské státy EU;
  • nová legislativa v oblasti zemědělské biotechnologie;
  • osvědčené postupy při provádění legislativy o biotechnologii.

  Cílem dialogu je vyměňovat si informace a předejít tak všem zbytečným překážkám v obchodě. Evropská unie nehodlá měnit svůj stávají právní rámec pro geneticky modifikované produkty, jelikož nebyl nikdy WTO zpochybněn.


  Souvislosti

  Na základě stížnosti USA, Kanady a Argentiny proti EU kvůli legislativě o biotechnologických produktech přijal rozhodčí orgán WTO (Dispute Settlement Body) dne 21. listopadu 2006 tři zprávy zvláštní skupiny, které zjistily porušení Dohody Světové obchodní organizace o hygienických a rostlinolékařských opatřeních ve třech bodech:

  • použití obecného moratoria na schvalování geneticky modifikovaných produktů od června 1999 do srpna 2003;
  • neodůvodněná zdržení při vyřizování žádostí o schválení 23 produktů (ze 27 případů zkoumaných panelem);
  • národní ochranná opatření, která přijalo šest členských států před vytvořením zvláštní skupiny a která nebyla založena na přiměřeném vyhodnocení rizik.

  Evropská unie a tři stěžovatelé (USA, Argentina a Kanada) se následně dohodli, že zahájí odbornou diskuzi na témata související s biotechnologií, aniž by se v těchto diskuzích omezovali pouze na způsoby provedení doporučení zvláštní skupiny WTO. EU a stěžovatelé se také dohodli, že ve lhůtě 12 měsíců provedou uvedená doporučení (tj. do 21. listopadu 2007). Posléze stěžovatelé souhlasili s prodloužením této lhůty do 11. ledna 2008. Souhlasili, že k tomuto datu provedou bilanci pokroku a rozhodnou o dalším postupu.

  Stěžovatelé zastávali různé postoje v otázce této lhůty:

  1. Argentina a Kanada přijaly několik prodloužení lhůty. Argentina do 31. prosince 2009 a Kanada do 31. července 2009. Do dnešního dne pokračují odborné diskuze s Argentinou a Kanadou.
  1. Spojené státy požádaly 17. ledna 2008 o odvetná opatření. 6. února 2008 se EU ohradila proti žádostí Spojených států o odvetná opatření. Celá věc byla předložena rozhodčímu řízení podle článku 22 odst. 6 Ujednání o řešení sporů na zvláštním zasedání rozhodčího orgánu WTO, které se konalo 8. února 2008. 15. února 2008 po sérii dohod mezi USA a EU obě strany požádaly o pozastavení řízení podle článku 22 odst. 6. 18. února 2008 předseda rozhodčí komise tato řízení pozastavil. Tato řízení mohou pokračovat až po posouzení shody zprávy zvláštní skupiny EU v rámci rozhodčího řízení podle článku 21 odst. 5 Ujednání o řešení sporů. V roce 2008 USA a EU pokračovaly v odborných diskuzích. Poslední kolo diskuzí se konalo v říjnu 2008.

  Více informací o urovnání sporu ve WTO:

  http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky