Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Do kampaně EU a MTV proti změně klimatu se zapojí známí umělci
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2009

Evropská komise a společnost MTV Networks International dnes zahájily kampaň „Play to Stop – Europe for Climate“.  Ta mázvýšit povědomí o nebezpečích spojených se změnou klimatu a potrvá šest měsíců. Je zaměřena na mladé lidi, které má mobilizovat před nadcházející konferencí o klimatu pořádanou v prosinci v Kodani.  Kampaň „Play to Stop“ proběhne v jedenácti členských státech EU a bude zahrnovat televizní spoty, koncert zpěváka Mobyho ve Stockholmu, dva koncerty dalších umělců v Budapešti a v Kodani, přenosy koncertů na internetu a hry, jakož i redakční příspěvky o boji proti změně klimatu.  Konference o klimatu, na níž se bude rozhodovat o pokračování Kjótského protokolu, bude v Kodani zahájena 7. prosince.

  klimaticke zmeny

  „Dnešní mládež pocítí následky změny klimatu nejvíce. Konference v Kodani je zřejmě naší poslední příležitostí začít problém změny klimatu řešit, než se nám definitivně vymkne z rukou,“ řekl komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas. „Lidé na celé planetě si velmi přejí, aby bylo v této věci dosaženo dohody, a my musíme tuto situaci podpořit. Události, jako je tato, mají zásadní význam, neboť mladí lidé představují velice důležitou nátlakovou skupinu. Změnou klimatu budou zasaženi právě oni, jejich hlasy jsou proto nejdůležitější,“ dodal.

  „Důsledků změny klimatu nebude ušetřena žádná země a nejvíce postiženy budou příští generace. Proto je pro MTV důležité informovat o naléhavosti tohoto problému a bojovat proti chování, které změnu klimatu ještě zhoršuje,“ řekl Antonio Campo Dall'Orto, výkonný viceprezident Music Brands pro MTV Networks International. „V této bitvě musíme bojovat systematicky a bez ustání. V boji za udržitelnější a ekologičtější budoucnost jde o demokracii, stejně jako o životní prostředí. Jsme proto hrdí, že můžeme Evropskou unii podpořit v jejím úsilí o podporu životního prostředí prostřednictvím její kampaně „Play to stop – Europe for Climate“.“

  Účastní se umělci

  Kampaň „Play to Stop – Europe for Climate“ se bude od července do prosince snažit do boje proti změně klimatu zapojit mládež v jedenácti členských státech EU. Bude probíhat v Bulharsku, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Rumunsku, Švédsku a ve Spojeném království. Ve Stockholmu, v Budapešti a v Kodani se uskuteční tři koncerty předních mezinárodních umělců, které bude přenášet stanice MTV. První koncert, na němž vystoupí Moby, se bude konat 20. srpna ve Stockholmu. MTV bude rovněž během celé kampaně věnovat boji proti změně klimatu část svého vysílání a nabídne i několik zvláštních pořadů.

  Každý koncert se uskuteční souběžně s některou z významných akcí: Světovým dnem vody ve Stockholmu, týdnem mobility v Budapešti a konferencí o klimatu v Kodani. Jednotlivé země budou zastupovat velvyslanci-celebrity, kteří přitáhnou pozornost publika. Jsou mezi nimi bulharská tenistka Magdalena Malejevová, dánská zpěvačka Anna Davidová, hvězda italské televize Paola Maugeriová, polský komik Michal Pirog a rumunský aktivista v boji proti změně klimatu Serban Miron Copot.

  Zapojení mládeže

  Mladí lidé si sice uvědomují hrozby vyvolávané změnou klimatu, ale málokdy proti nim něco podniknou. Z průzkumu provedeného na celoevropské úrovni a zveřejněného dnes na adrese http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm vyplývá, že mladí lidé považují změnu klimatu za druhý nejzávažnější světový problém po chudobě. Pouze 51 % mladých lidí ve věku od 15 do 24 let, což je nejnižší podíl ze všech věkových skupin, se však někdy aktivně zapojilo do boje proti změně klimatu.

  Kampaň „Play to Stop“ má mládež informovat o možných důsledcích v případě, že by se v Kodani nepodařilo dosáhnout dohody, a s blížícím se začátkem konference má využít její energie k tlaku na politické činitele, aby této dohody dosáhli.

  Během celé kampaně budou mít mladí lidé možnost vyměňovat si názory o změně klimatu a o životním prostředí a sdílet své představy o tom, jak lze životní prostředí chránit, a to na internetových stránkách www.mtvplay4climate.eu, věnovaných kampani „Play to Stop“.

  Souvislosti: opatření EU na ochranu klimatu

  Cílem prosincové konference je dospět k nové celosvětové dohodě o klimatu navazující na Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Je zapotřebí přijmout neodkladná opatření: k narušení klimatu již došlo a jakékoliv zdržení dohody bude nevyhnutelně znamenat i odklad opatření v celosvětovém měřítku a zhorší dopady, které má změna klimatu.

  Evropská unie již v mezinárodním boji proti klimatickým změnám hraje vedoucí úlohu.V prosinci 2008 přijala EU integrovanou politiku v energetice a problematice změny klimatu a stanovila si ambiciózní cíle, jichž chce dosáhnout do roku 2020. Jejím cílem je přivést Evropu na správnou cestu – k udržitelné budoucnosti s hospodářstvím založeným na nízkém podílu uhlíku a účinném využívání energie. Toho má být dosaženo pomocí:

  -       snížení emisí skleníkových plynů o 20 % (v případě dosažení mezinárodní dohody o 30 %),  

  -       omezení spotřeby energií o 20 % díky zlepšení energetické účinnosti,

  -       uspokojení 20 % energetických potřeb z obnovitelných zdrojů.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky