Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise se obrátila na Soudní dvůr kvůli tomu, že Itálie nezajistila navrácení protiprávní podpory
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2009

Evropská komise se rozhodla obrátit se na Evropský soudní dvůr kvůli tomu, že Itálie nezískala zpět protiprávní státní podporu neslučitelnou se společným trhem od společnosti New Interline S.p.A., italského výrobce židlí se sídlem v oblasti Basilicata. Komise tak učinila na základě čl. 88 odst. 2 Smlouvy o Evropském společenství.

Itálie se nepodrobila rozhodnutí Komise z dubna 2008, kterým jí bylo nařízeno získat zpět od New Interline S.p.A. státní podporu ve výši 2,75 milionu eur. Itálie dosud podporu od příjemce zpět nezískala.

  Komise se obrátila na Soudní dvůr kvůli tomu, že Itálie nezajistila navrácení protiprávní podpory

   

  „Zpětné získávání protiprávní a neslučitelné podpory znamená obnovování rovných podmínek na jednotném trhu. Komise je odhodlána podnikat všechny nezbytné právní kroky, aby zajistila, že členské státy plní své povinnosti, pokud jde o zpětné získání protiprávní podpory,“ uvedla komisařka EU Neelie Kroesová.

  Fakta

  Komise 16. dubna 2008 zjistila, že Itálie poskytla státní záruku ve výši 2,75 milionu eur ve prospěch společnosti New Interline S.p.A., čímž porušila čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES (viz IP/08/578). Itálie poskytla podporu na záchranu bez předchozího souhlasu Komise a po šesti měsících tato podpora nebyla ukončena ani nebyl předložen plán na obnovení životaschopnosti podniku, jak to požadují pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (viz IP/04/856). Komise proto požádala Itálii, aby podporu, včetně úroků, od New Interline S.p.A. získala zpět.

  Ani více než rok po přijetí tohoto rozhodnutí Itálie nepřijala žádné opatření k tomu, aby podporu získala zpět. Komise proto požádala Evropský soudní dvůr, aby na základě čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES potvrdil, že Itálie neprovedla rozhodnutí Komise ze 16. dubna 2008.

  Souvislosti

  Pevný postoj Komise vůči členským státům, které nezískaly zpět protiprávní podporu, je plně v souladu s akčním plánem pro státní podpory předloženým v červnu 2005 (viz IP/05/680) a s oznámením o provádění rozhodnutí Komise, jimiž se členským státům nařizuje zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory (viz IP/07/1609).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky