Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Respondenti: Je třeba odstranit překážky pro vstup na mezinárodní auditorský trh
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2009

Evropská komise zveřejnila shrnutí odpovědí, které obdržela ve veřejné konzultaci věnované kontrolním strukturám u auditorských firem a jejich důsledkům na auditorský trh, zahájené v listopadu 2008. Zúčastněné strany poukazují na potřebu otevřít trh auditu mezinárodních společností pro další dodavatele nebo alespoň zajistit, aby se nynější struktura trhu dále nezhoršovala.

Velká většina respondentů proto dává přednost odstranění všech překážek, které mohou bránit novým firmám ve vstupu na mezinárodní auditorský trh a úspěšně se na něm prosadit.

  Respondenti: Je třeba odstranit překážky pro vstup na mezinárodní auditorský trh

   

  Kvůli nynější finanční krizi je životně důležité, abychom měli doopravdy udržitelný auditorský trh, a dnes zveřejněné výsledky konzultace poskytují cenné informace o těchto problematických otázkách. Komise teď pečlivě posoudí, jaká opatření lze přijmout na úrovni EU, aby byli podpořeni noví aktéři na trhu a zároveň aby nebyla podkopána nezávislost auditorů a kvalita auditu,“ uvedl komisař EU pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy.

  Výsledky konzultace

  Zhruba 90 % respondentů soudí, že Komise by se měla snažit omezit všechny potenciální překážky pro vstup, růst a přežití auditorských firem na mezinárodním auditorském trhu. Většina respondentů však zastává názor, že nedostatečný přístup vnějšího finančního kapitálu není nejdůležitější překážkou, která brání tomu, aby se objevili noví aktéři. Proto podle nich nestačí změnit stávající pravidla o kontrole auditorských firem; je zapotřebí souhrnná analýza většího počtu priorit. Někteří respondenti jsou přesvědčeni, že umožnění vnějších investicí do auditorských firem by mohlo být užitečné. Podle jiných ale rizika spojená s modelem vnějších investorů převažují nad možným užitkem.

  V rozporu s tím, co se všeobecně tvrdí, zúčastněné strany soudí, že stávající pravidla nejsou nezbytná pro zachování lidského kapitálu. Jsou však důležitá pro ochranu nezávislosti auditorů. Kdyby byla tato pravidla změněna, byly by nutné další záruky nezávislosti auditorů.

  Respondenti poukázali na další překážky bránící zvýšení počtu auditorských firem působících na mezinárodním trhu. Zainteresované strany nejsou spokojeny s nedostatečnou harmonizací regulačních požadavků, zejména pokud jde o pravidla pro nezávislost a požadavky na profesionální kvalifikaci. Důležitými překážkami jsou rovněž nemožnost poskytovat přeshraniční služby bez několikanásobné registrace, jakož i nedostatečná harmonizace, pokud jde o omezení odpovědnosti auditorů.

  Respondenti zdůrazňují potřebu opatření na úrovni EU, avšak všechna opatření by podle nich měla zohlednit celosvětový rozměr těchto otázek.

  Konzultace se uskutečnila v návaznosti na nezávislou studii na toto téma, kterou vypracovala poradenská společnost Oxera.

  Odpovědi, jejichž zveřejnění bylo schváleno, a shrnutí všech odpovědí jsou k dispozici na internetových stránkách

  http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/market/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky