Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Členské státy EU více spolupracují s Komisí při ochraně finančních zájmů EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2009

Evropská komise dnes přijala výroční zprávu o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům za rok 2008. Zpráva uvádí nejdůležitější opatření přijatá v roce 2008 členskými státy a Komisí ke zlepšení prevence a boje proti podvodům a obsahuje podrobné statistické údaje o nesrovnalostech a podezřeních z podvodů, o nichž členské státy informovaly Komisi. Třebaže počet oznámených případů v některých odvětvích vzrostl, odhadované hodnotové vyjádření nesrovnalostí ve srovnání s rokem 2007 kleslo nebo zůstalo stabilní, a to s výjimkou předvstupních fondů. Totéž platí pro odhadovaný dopad případů podezření z podvodu, který se v roce 2008 celkově snížil.

  Členské státy EU více spolupracují s Komisí při ochraně finančních zájmů EU

   

  „Je důležité, aby členské státy a Komise úzce spolupracovaly, vyhledávaly a šetřily případy, v nichž by mohlo jít o nesrovnalosti nebo podvody. Není důvod se obávat transparentnosti: vysoký počet oznámených nesrovnalostí může být dobrým ukazatelem důkladných a účinných kontrol. Evropský rozpočet je číselným vyjádřením naší společné vize konkurenceschopné a solidární Evropy a ochrana tohoto rozpočtu před všemi druhy ohrožení je významnou prioritou,“ uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědná za administrativu, audit a boj proti podvodům.

  Předložené číselné údaje jsou orientační a předběžné. S ohledem na zásadu obezřetnosti kryjí uváděné částky často celé příslušné opatření, než bude část, na kterou se vztahují nesrovnalosti, určena přesně. Je důležité rozlišovat mezi podvodem a nesrovnalostí: podvod je definován jako nesrovnalost způsobená úmyslně, zakládající trestný čin, který je oprávněn kvalifikovat pouze soudce. Skutečný finanční dopad podvodu může být vyměřen až na konci soudního řízení.

  -       Pokud jde o vlastní zdroje (např. cla), počet případů se ve srovnání s rokem 2007 snížil o 12,5 % a celková odhadovaná hodnota nesrovnalostí se zmenšila z 401 milionů eur v roce 2007 na 351 milionů eur. Hodnotové vyjádření případů podezření z podvodu se oproti roku 2007 snížilo o 40 %. Produkty, u nichž se nesrovnalosti vyskytují nejvíce, jsou elektronika a multimediální výrobky, zejména televizní přijímače a počítačové monitory, jakož i tabák. Nejčastějšími zeměmi původu jsou Čína, Japonsko a Spojené státy.

  -       Pokud jde o zemědělské výdaje, počet oznámených nesrovnalostí klesl o 27 %. Celková odhadované částka se oproti roku 2007 snížila o 34 % a činí 102,3 milionu aur. Největší počet oznámených případů se týká odvětví ovoce a zeleniny, rozvoje venkova a odvětví vína. Případy podezření z podvodu představují kolem 0,01 % finančních prostředků odvětví (zatímco v roce 2007 to bylo 0,1 %).

  -       Počet nesrovnalostí týkajících se strukturálních opatření se ve srovnání s předešlým rokem zvýšil o 6,7 %; jejich finanční dopad se snížil o 27 % a činí 585,2 milionu eur. Počet případů podezření z podvodu se zmenšil z 0,31 % finančních prostředků v roce 2007 na 0,11 % v roce 2008.

  -       Pokud jde o předvstupní fondy, počet nesrovnalostí se zvýšil o 58 %. Předpokládaný finanční dopad se zvýšil z 32 milionů v roce 2007 na 61 milionů. Je možné, že toto zvýšení je důsledkem lepší kontroly na konci projektového cyklu, zvýšení počtu zemí, které tyto případy oznamují, a významné různorodosti oznamovaných programů předvstupní pomoci. Hodnotové vyjádření podezření z podvodu se zvýšilo z 0,38 % finančních prostředků v roce 2007 na 0,9 % v roce 2008.

  -       Počet nesrovnalostí ohledně přímých výdajů Komise na ústřední úrovni se v roce 2008 zvýšil na 932 (oproti 411 případům v roce 2007) a jejich předpokládaný finanční dopad činí 34,7 milionů eur, z nichž se 3,2 milionu eur týká 19 případů podezření z podvodu. Odhadovaný finanční dopad těchto případů podezření na podvod se snížil z 0,17 % celkové roční hodnoty závazků přímo spravovaných Komisí.

  Souvislosti

  Právní předpisy Společenství vyžadují, aby členské státy oznamovaly podvody a další nesrovnalosti, které ohrožují finanční zájmy ve všech oblastech činnosti Společenství. Obraz, který vzniká na základě statistik, ale není úplný, protože Komise je závislá na oznámování nesrovnalostí členskými státy.

  Zpráva a její přílohy jsou k dispozici na internetové adrese

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky