Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise se obrátila na Soudní dvůr kvůli tomu, že Rakousko nezajistilo navrácení protiprávní státní podpory
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/07/2009

Evropská komise se rozhodla obrátit na Evropský soudní dvůr kvůli tomu, že Rakousko nezajistilo navrácení protiprávní státní podpory ve výši zhruba 41,5 milionu eur (včetně úroků). Jde o státní podporu pro rakouskou pojišťovací skupinu Grazer Wechselseitige (GRAWE) v souvislosti s privatizací banky Bank Burgenland.

Komise požádala Rakousko, aby zajistilo navrácení této státní podpory 30. dubna 2008, to ale tak zatím neučinilo.

  Komise se obrátila na Soudní dvůr kvůli tomu, že Rakousko nezajistilo navrácení protiprávní státní podpory

   

  „Komise přistupuje velmi přísně k členským státům, které neuplatní její rozhodnutí o státní pomoci. Je to zásadně důležité pro to, abychom zabránili nespravedlivému narušení hospodářské soutěže,“ uvedla komisařka EU Neelie Kroesová.

  V březnu 2008 po veřejném nabídkovém řízení spolková země Burgenladsko prodala státní banku Bank Burgenland skupině GRAWE za 100,3 milionu eur. Nicméně ukrajinsko-rakouské konsorcium předložilo vyšší nabídku – 155 milionů eur.

  Vzhledem k tomu, že souhlas s významně nižší cenou za prodej Bank Burgenland nebyl objektivně odůvodněn, dospěla Komise k závěru, že v důsledku cenového rozdílu mezi dvěma nabídkami měla GRAWE nespravedlivou výhodu oproti svým konkurentům a že tento cenový rozdíl představuje neslučitelnou státní podporu, kterou je třeba získat zpět. Zpětné získání této podpory mělo vycházet z rozdílu mezi nominálními cenami obou nabídek, který činí 54,7 milionu eur. Jelikož se konečné nabídky lišily v řadě bodů, Rakousko mělo určit přesnou výši podpory odpovídající úpravou rozdílu v nominální hodnotě. Po dlouhém jednání mezi Komisí a rakouskými úřady a na základě výpočtů provedených Rakouskem byla částka, kterou je třeba získat zpět, stanovena na 41,5 milionu eur, včetně úroků.

  Rakousko mělo přijmout všechna nezbytná opatření k uplatnění tohoto rozhodnutí do čtyř měsíců od přijetí rozhodnutí. Ani rok po rozhodnutí však Rakousko nepřijalo opatření ke zpětnému získání podpory od GRAWE. Navíc Rakousko nedávno zpochybnilo výši částky 41,5 milionu eur, ačkoli ta je založena na výpočtech, které samo provedlo.

  Postup přijatý v tomto případě je plně v souladu s akčním plánem Komise pro státní podpory, který byl předložen v červnu 2005 (viz IP/05/680 a MEMO/05/195), a s oznámením o provádění rozhodnutí Komise, jimiž se členským státům nařizuje zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory (viz IP/07/1609).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky