Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Členské státy EU by neměly polevovat ve svém úsilí o dosažení cílů rozvojové pomoci
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/07/2009

Evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel ve svém projevu na závěrečném zasedání s velvyslanci zemí AKT v Bruselu znovu vyzval země EU, aby i přes celosvětový ekonomický pokles dodržovaly cíle rozvojové pomoci.

  Členské státy EU by neměly polevovat ve svém úsilí o dosažení cílů rozvojové pomoci

   

  Nedávné hospodářské prognózy ukazují, že ekonomický růst v rozvojových zemích bude nižší, než se původně předpokládalo: podle Světové banky to bude pouze 1,2 % v roce 2009. Podle předpovědí poklesne i HDP na 1,6 %.

  Na posledním zasedání skupiny G8 v italské Aquile čelní představitelé přislíbili 20 miliard dolarů na řešení problému s nedostatkem potravin a na oživení zemědělské produkce v chudých zemích. Minulý rok Komise jako první zavedla skutečně evropskou a mezinárodně koordinovanou reakci na potravinovou krizi prostřednictvím svého potravinového nástroje dotovaného částkou 1 miliardy eur. 80 % této částky bude poskytnuto do konce roku 2009. V příštích třech letech poskytne na zabezpečení dodávek potravin částku ve výši 3,1 miliard amerických dolarů.

  Komisař Michel uvítal výsledky zasedání skupiny G8 a prohlásil: „V posledních pěti letech jsem věnoval tomu, aby naše politika rozvojové pomoci dosáhla vyšší úrovně a aby se EU stala nejdůležitějším a nejefektivnějším světovým dárcem v rámci boje proti světové chudobě. Určitého pokroku jsme již dosáhli, ale stále ještě o 20 miliard eur zaostáváme za naším cílem rozvojové pomoci pro rok 2010. Už jednou jsem řekl, že teď rozhodně není čas na to, abychom se schovávali za celosvětovou recesi. Naopak se musíme co nejvíce snažit tento rozdíl napravit.“

  Evropská komise je v otázce prosazování programu světové pomoci na čelním místě. Dne 8. dubna 2009 Komise navrhla sérii opatření, které napomohou rozvojovým zemím vyrovnat se s finanční krizí. Kvůli celosvětově zvýšené ohroženosti a větším nedostatkům v zásobování potravinami jsou opatření EU čím dál tím potřebnější.

  Na základě návrhu z 8. dubna členské státy 9. července schválily návrh Komise o nástroji pro ohrožené země „Flex Vulnerability“, který v období 2009–10 poukáže 500 milionů eur rozvojovým zemí, jež byly nejvíce zasaženy finanční krizí. Komisař Michel také požádal členské státy EU, aby v rámci reakce na krizi přispěly do svěřeneckého fondu pro infrastrukturu EU-Afrika.

  Souvislosti:

  Rozvojová pomoc EU se v roce 2008 zvýšila na 49 miliard eur, což představuje 0,40 % hrubého národního důchodu (GNI). Výše pomoci by se měla zvýšit v roce 2010 na odhadovaných 69 miliard eur, aby EU splnila svůj slib poskytovat 0,56 % hrubého národního důchodu (GNI) na rozvojovou pomoc, který učinila na setkání G8 v Gleneagles v roce 2005. To navýší celkovou částku o dalších 20 miliard eur v době, kdy musí EU reagovat na řadu mezinárodních problému, např. potravinovou krizi, změny klimatu a světovou recesi.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky