Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje zpřísnit pravidla pro kapitál bank a odměňování v bankovním sektoru
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/07/2009

Evropská komise předložila další revizi pravidel EU týkajících se kapitálových požadavků. Ta zpřísňuje způsob, jakým banky posuzují rizika spojená se svým obchodním portfoliem, ukládá vyšší kapitálové požadavky pro resekuritizace, zvyšuje důvěru trhu prostřednictvím přísnějších požadavků na zveřejňování informací u sekuritizačních expozicí.

Návrh dále vyžaduje, aby banky měly zdravé postupy odměňování, které nepodporují ani neodměňují nadměrné riskování.

  Komise navrhuje zpřísnit pravidla pro kapitál bank a odměňování v bankovním sektoru

   

  Podle nových pravidel budou banky omezeny ve svých investicích do velmi složitých resekuritizací, pokud nemohou prokázat, že plně pochopily související rizika. Národní orgány dohledu budou posuzovat politiku odměňování jednotlivých bank a budou mít pravomoc ukládat sankce, pokud tyto politiky nebudou odpovídat novým požadavkům. Návrh, který mění stávající směrnice o kapitálových požadavcích, je součástí reakce EU na finanční krizi a odráží konzultace s členskými státy, orgány dohledu a odvětvím. Nyní bude předán ke zvážení Evropskému parlamentu a Radě ministrů.

  Tyto návrhy se zabývají riziky spojenými se dvěma významnými příčinami nynější krize, sekuritizací a odměňováním. Děláme náročné kroky, abychom zabránili blesku udeřit podruhé. Cílem návrhů je zajistit, aby banky měly dostatek kapitálu, který by odrážel skutečná rizika, na která přistupují. Banky budou muset zejména kompenzovat rizika spojená s velmi složitými resekuritizačními produkty a zabývat se zvrácenými pobídkami vytvořenými systémy platů a zvláštních odměn,“ řekl předseda Komise José Manuel Barroso.

  Tato nová pravidla se zaměřují na některé z investicí a postupů, které zapříčinily finanční krizi. Nová pravidla pro resekuritizace – velmi složité finanční produkty, které bankám způsobily obrovské ztráty – budou vyžadovat, aby banky měly významně více kapitálu na krytí svých rizik, když investují do těchto produktů. Další pravidla pro zveřejňování informací pomohou vytvořit na trhu ovzduší důvěry,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy.


  Navržené změny směrnic o kapitálových požadavcích

  Účelem směrnic o kapitálových požadavcích (2006/48/ES a 2006/49/ES) je zajistit finanční zdraví bank a investičních podniků. Společně stanoví, kolik musí mít banky a investiční podniky vlastních finančních prostředků, aby pokryly rizika a chránily své vkladatele. Tento právní rámec musí být pravidelně aktualizován a zjemňován, aby odpovídal potřebám finančního systému jako celku. K hlavním navrhovaným změnám patří:

  •       Kapitálové požadavky pro resekuritizace

  Resekuritizace jsou složité finanční produkty, které sehrály jistou roli ve vývoji finanční krize. Za jistých okolností mohou být banky, které je drží, vystaveny značným ztrátám. Návrh uloží vyšší kapitálové požadavky pro resekuritizace, aby bylo zajištěno, že banky patřičně přihlíží k rizikům investování do těchto velmi složitých finančních produktů.

  •       Zveřejňování informací o expozici sekuritizaci

  Řádné zveřejňování informací o úrovni rizik, jimž jsou banky vystaveny, je nezbytné pro důvěru trhu. Nová pravidla zpřísní požadavky na zveřejňování informací, aby byla zvýšena důvěra trhu, která je nezbytná k tomu, aby si banky začaly znovu půjčovat peníze.

  •       Kapitálové požadavky pro obchodní portfolio

  Obchodní portfolio se skládá ze všech finančních nástrojů, které banka drží s úmyslem opět je prodat v krátkodobém výhledu nebo s cílem pojistit se proti ztrátě z jiných nástrojů v obchodním portfoliu. Návrh změní způsob, jakým banky posuzují rizika spojená s jejich obchodním portfoliem, aby plně zohlednily možné ztráty z nepříznivých pohybů na trhu za podmínek zátěže podobných těm, jaké zakusily nedávno.

  •       Politika a postupy odměňování v bankách

  Návrh bude řešit zvrácené platové pobídky tím, že bude vyžadovat, aby banky a investiční podniky měly zdravou politiku odměňování, která nepodporuje ani neodměňuje nadměrné riskování. Orgány bankovního dohledu budou mít pravomoc uložit sankce bankám, které nesplňují nové požadavky.

  Návrh je k dispozici na internetových stránkách

  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky