Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Filipíny: Evropská komise poskytla 3 miliony eur humanitární pomoci lidem postiženým konfliktem na ostrově Mindanao
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/07/2009

Evropská komise vyčlenila 3 miliony humanitární pomoci na pomoc nejohroženějším lidem postiženým konfliktem mezi filipínskou armádou a islámskou osvobozeneckou frontou Moro na ostrově Mindanao. Více než 240 000 lidí již muselo opustit své domovy, většina z nich žije v obtížných podmínkách v evakuačních střediscích, na přesídlených místech nebo v hostitelských rodinách. Podpora Komise pokrývá potravinovou pomoc a kontrolu výživy – včetně programů výživy pro děti – a základní zdravotní péči, vodu a hygienu, přístřeší, ochranu a psycho-sociální aktivity pro děti bez domova, které zřídkakdy chodí do školy. Veškeré peněžní prostředky jsou posílány přes útvar humanitární pomoci, za který je odpovědný komisař Louis Michel. Humanitární projekty jsou prováděny nevládními organizacemi, speciálními agenturami OSN, Červeným křížem a Červeným půlměsícem.

  Filipíny: Evropská komise poskytla 3 miliony eur humanitární pomoci lidem postiženým konfliktem na ostrově Mindanao

   

  Evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel řekl: „Konflikt na ostrově Mindanao nepřitahuje příliš pozornost mezinárodních sdělovacích prostředků. Ale lidé, kteří tam jsou v nouzi, si mohou být jisti, že my jim pozornost věnujeme. Humanitární pomoc Komise je založena na skutečných potřebách a zhoršující se situace řady vysídlenců na ostrově potřebuje, abychom situaci pomáhali řešit.“

  Humanitární pomoc Komise doplňuje pomoc filipínské vlády (a příspěvky dalších mezinárodních dárců). Nedávná monitorovací a hodnotící mise odborníků na humanitární pomoc z Komise potvrdila potřebu okamžité reakce.

  V roce 2008 Komise přijala dvě mimořádná rozhodnutí ve výši 6,5 milionů eur na podporu obětem konfliktu na Mindanao.

  Vedle podpory na ostrově Mindanao útvar humanitární pomoci Komise rovněž na Filipínách provozuje program krizové připravenosti (DIPECHO), jenž se zaměřuje na připravenost místních komunit na přírodní katastrofy a schopnost chránit se před nimi. Asi 2 miliony eur z 10 milionů eur akčního plánu DIPECHO pro jihovýchodní Asii, který byl přijat v roce 2008, je určeno na projekty na Filipínách.

  Další informace: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky