Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Mezinárodní den proti drogám – zahájení Evropské akce proti drogám
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/06/2009

 

Víte, že přibližně 12 milionů lidí v EU užívá kokain nebo ho někdy v životě užívalo? Víte, že v průměru umírá v EU každou hodinu jeden člověk na předávkování? Víte, že každý rok zemře v Evropě v souvislosti s drogami 7000 až 8000 lidí? Tváří v tvář tomuto závažnému problému zahájila dnes Evropská komise novou informační iniciativu „evropská akce proti drogám“, jejímž hlavním cílem je mobilizovat společnost a zvýšit povědomí o drogové problematice v Evropské unii.

  lístky marihuany

  Akce se snaží rozvíjet zásadu sdílené odpovědnosti a chce motivovat všechny, ať už skupiny občanů, odborníky nebo jednotlivce, aby se angažovali při řešení problému užívání drog. Při příležitosti setkání na vysoké úrovni se zhruba 120 zainteresovanými stranami z EU dnes místopředseda Evropské komise Jacques Barrot za přítomnosti známého novináře Nikose Aliagase a novináře a sociálního aktivisty Jerzyho Owsiaka oficiálně zahájil evropskou akci o drogách.

  „Evropská akce proti drogám je jedním z hlavních opatření nového protidrogového akčního plánu EU na období 2009–2012, který si za jeden ze svých hlavních cílů klade motivovat organizace a občany v Evropě, aby v této problematice hráli aktivní úlohu. S evropskou akcí proti drogám se snažíme oslovit Evropany v jejich každodenním životě a poskytujeme jim příležitost k tomu, aby mohli vyjádřit své názory a angažovat se konkrétními činy,“ prohlásil místopředseda Komise Barrot, který odpovídá za spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

   

  K dnešnímu dni se k  Evropské akci proti drogám přihlásilo 21 organizací a občanů:

   

  1.    Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne de Bruxelles I (Belgie)

  2.    Cyprus Anti-drugs Council (Kypr)

  3.    ETHIAS (Belgie)

  4.    FESAT – European Foundation of Drug Helplines (EU)

  5.    FNAPT – Fédération Nationale de Prévention Toxicomanies (Francie)

  6.    Fondazione Villa Maraini (Itálie)

  7.    Fundación la Caixa (Španělsko)

  8.    Fundacja WOSP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Jerzy Owsiak (Polsko)

  9.    FPAT – Federação Portuguesa de Instituições Sociais Afectas à Prevenção de Toxicodependências (Portugalsko)

  10.  ICOS – International Council on Security and Development (EU)

  11.  Le Phare, familles face à la drogue (Francie)

  12.  London Drug Policy Forum (United Kingdom)

  13.  Městská rada pro drogovou závislost, Blagojevgrad (Bulharsko)

  14.  Peitenger Jugendhaus-ASBL (Lucembursko)

  15.  PREV CENTRUM (Česká republika)

  16.  PREVNET (EU)

  17.  Qrendi Scout Group (Malta)

  18.  Časopis TIIMI (Finsko)

  19.  YSPDB-Youth Society for Peace and Development of the Balkans (Bulharsko)

  20.  WOCAD/KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor (Švédsko)

  21.  EMCDDA – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

   

  Ode dneška mají občané i organizace v Evropě možnost využívat Evropskou akci proti drogám, a rozšiřovat tak svou činnost o evropskou dimenzi a zajistit větší obecné povědomí o své práci tím, že se budou zabývat otázkou, jak by mohly jejich každodenní činnost, společenská odpovědnost a prostředí přispět ke zvyšování povědomí a motivovat k opatřením v boji proti drogám a v souvislosti s riziky jejich užívání. Evropská komise vítá konkrétní a tvořivé kroky na jakékoliv úrovni v celé Evropě, které mají v souvislosti s drogovou problematikou kladný vliv nebo zvyšují povědomí o drogách a nebezpečích s nimi spojených.

   

  Více informací lze o tom získat na internetových stránkách:    www.action-drugs.eu.

   

  Více informací o činnosti místopředsedy Barrota naleznete na internetových stránkách:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky