Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zahajuje řízení proti České republice - směrnice o právech spotřebitelů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/06/2009

 

Evropská komise dnes zaslala České republice, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Slovinsku výzvu k vyjádření kvůli nedostatečnému provedení směrnice 1999/44/ES do právního řádu těchto států. Směrnice se týká některých aspektů prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží a Komise se obává, že vnitrostátní právní předpisy těchto států nemusí být dostatečné pro provedení zmíněné směrnice.

    místnost s panely s logem EU

    Směrnice 1999/44/ES stanoví určité právní záruky, které se vztahují na evropské spotřebitele po uzavření smlouvy o koupi spotřebního zboží s prodávajícím. Objeví-li se v průběhu prvních dvou let od dodání na zakoupeném zboží vada, nese odpovědnost prodávající a spotřebitel má nárok na opravu nebo výměnu zboží. Za určitých podmínek může spotřebitel místo toho získat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Kromě toho směrnice upravuje některé otázky týkající se dobrovolných nebo obchodních záruk, které prodávající nebo výrobce může spotřebiteli poskytnout navíc vedle právních záruk stanovených uvedenou směrnicí.

    Komise má za to, že devět členských států pravděpodobně nezavedlo prováděcí předpisy, které by dostatečně chránily práva spotřebitelů. Zdá se například, že spotřebitel v České republice v rozporu se směrnicí není chráněn v případě objednání nábytku z katalogu nebo že spotřebitel, který vrací vadný MP3 přehrávač v Lotyšsku, by mohl být povinen zaplatit dopravné nebo že spotřebitel v Řecku může ztratit všechna svá práva vůči prodávajícímu v případě, že neodmítne převzít automobil z důvodu zjevné vady ihned při jeho předání.

    Výše uvedených devět členských států má dva měsíce na to, aby na výzvu zareagovaly. Jestliže vyjádření členských států, k jejichž předložení byly vyzvány, nebudou uspokojivá, může Komise vydat odůvodněná stanoviska (druhá fáze řízení pro porušení povinnosti) a případně věc předat Evropskému soudnímu dvoru.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky