Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zasílá ČR a dalším dvěma členským státům odůvodněná stanoviska kvůli řidičským průkazům
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/06/2009

 

Evropská komise dnes přijala odůvodněná stanoviska vůči třem členským státům Evropské unie, včetně České republiky, kvůli tomu, že dosud neoznámily opatření, jimiž se do vnitrostátního práva provádí směrnice Společenství o řidičských průkazech.

  Vlajka EU

  Dotyčnou směrnicí [1] se zavádějí změny v technických přílohách směrnice o řidičských průkazech. Hlavní změna, učiněná ve snaze posílit bezpečnost na nejkritičtější části infrastruktur, stanoví, že každý žadatel o řidičský průkaz musí mít dobré teoretické i praktické znalosti o řízení v tunelech. Další změny se týkají definice vozidel s automatickou převodovkou a přechodného období, během něhož lze ještě používat stará nákladní vozidla pro praktickou zkoušku na řidičský průkaz pro tuto kategorii.

  Česká republika, Kypr a Portugalsko nesdělily opatření, jimiž se tato směrnice provádí do jejich vnitrostátního práva. Nejzazší lhůta pro provedení uplynula 30. září 2008.

  Odůvodněná stanoviska představují druhou etapu v řízení pro porušení Smlouvy u neprovedení směrnic do vnitrostátního práva ve stanovených lhůtách. Členské státy mají na odpověď dva měsíce; poté se bude v řízení pokračovat.


   

   

  [1]  Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky