Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zahajuje novou protikuřáckou televizní kampaň nazvanou HELP 2.0
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/05/2009

U příležitosti Světového dne bez tabáku zahajuje Komise druhou fázi kampaně HELP – život bez tabáku. Během června se na stovce televizních programů v celé Evropě budou vysílat tři nové spoty. Opakovány budou v průběhu září. Televizní spoty, na jejichž tvorbě se podíleli i mladí lidé, vtipným způsobem předávají tři závažné vzkazy: nezačínejte kouřit, jak přestat s kouřením a nebezpečí pasivního kouření. Komise sdílí názor, že obrazové sdělení je daleko silnější než slova a v boji proti kouření to platí dvojnásob. V roce 2005 Komise vytvořila obrazovou galerii 42 doprovodných fotografií, které byly uváděny společně s varovnými nápisy na tabákových výrobcích. Komise se chystá obměnit stávající varovné nápisy v roce 2010.

  doutniky

  Komisařka pro veřejné zdraví Androulla Vassiliou řekla: „V současnosti jedna třetina Evropanů kouří. I když došlo v posledních letech k mírnému poklesu, musíme stále nabádat mladé lidi, aby s tímto smrtícím zlozvykem nezačínali. Doufám, že naše snaha snížit přitažlivost kouření prostřednictvím výstražných obrázků a angažovat mládež do kampaně HELP povede k nové generaci, která bude kouření odmítat.“

  Tabák je stále jednou z nejčastějších příčin předčasných úmrtí a nemocí v Evropské unii. Každoročně zapříčiní více než 650 000 předčasných úmrtí v EU, což představuje asi 1 800 úmrtím za den. Těmto úmrtím by se dalo zabránit.

  Kampaň HELP 2.0

  Nová kampaň HELP 2.0 je založena na zkušenostech získaných z první kampaně HELP (2005-2008) a představuje zbrusu nový website a 3 nové televizní spoty.

  Mládež není jen cílovou skupinou, ale také se podílí na strategii a vytváření této kampaně. Tři televizní spoty ukazují neotřelý přístup k této problematice: mírně absurdní a vtipné rady přilákají pozornost publika a předají mu tak závažnou zprávu: skutečnou pomoc a poradenství lze nalézt na stránkách HELP. Mladí lidé mohou poslat své protikuřácké tipy na stránky kampaně a nahrát i své vlastní protikuřácké rady na osvětových akcích HELP. Internet – hlavní komunikační nástroj mladých lidí – je základem kampaně HELP 2.0. Všechny součásti kampaně – televizní spoty, internetový banner kampaně a místní akce HELP – vedou na nový website www.help-eu.com. Pokud na těchto stránkách zaregistrujete číslo svého mobilu, dostane odkaz na speciální verzi pro mobilní telefony : „Help v kapse“.

  Upozornění na zdravotní rizika – téma Světového dne bez tabáku 2009

  Varovné nápisy na tabákových výrobcích jsou dobrým prostředkem pro informování o zdravotních rizicích kouření a snížení jeho atraktivnosti ve společnosti. Ten, kdo vykouří krabičku cigaret denně, uvidí tyto nápisy více než 7 000 krát za rok. EU je průkopníkem v uvádění velkých varovných nápisů  na tabákových výrobcích. Třetina občanů EU potvrzuje, že tato varování je skutečně informují o rizicích tabáku. Jedna pětina kuřáků je těmito nápisy ovlivněna natolik, že se rozhodli s kouřením přestat, nebo ho omezit.

  „Jeden obrázek vydá za tisíce slov“

  V květnu 2005 Komise vytvořila knihovnu 42 obrázků, aby zvýšila účinek varovných nápisů. Členským státům je doporučeno, aby tyto obrázky používaly v kombinaci s varovnými nápisy. Některé varovné obrázky jsou v informování občanů o zdravotních rizicích daleko účinnější než pouhý text. Promlouvají ke všem, i k dětem a mladým lidem. Více než polovina (55 %) občanů EU věří, že připojením obrázku k textovému varování se zvyšuje účinek sdělení.

  Do této chvíle byla obrazová varování zavedena v Belgii, Rumunsku a Spojeném království. Lotyšsko je zavádí v březnu 2010, Francie, Maďarsko, Irsko, Malta, Polsko a Španělsko plánují zavedení varovných obrázků v blízké budoucnosti. Komise také povolila používání obrázků EU v několika zemích mimo Evropskou unii. Komise nabádá všechny členské státy, aby varovné obrázky začaly používat.

  Další informace:

  Kampaň HELP – život bez tabáku:

  www.help-eu.com

  Směrnice o tabákových výrobcích:

  http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2001/l_194/l_19420010718en00260034.pdf

  Knihovna 42 obrázků:

  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/com_1452_a_en.pdf

  Eurobarometr o tabáku (Flash N° 253):

  http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm

  Přehled aktivit Komise v oblasti kontroly tabáku:

  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky