Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Lze tvořivost měřit?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/05/2009

Lze měřit tvořivost? Lze ji srovnávat v různých zemích a oblastech nebo v různých oborech lidské činnosti? Pokud ano, jak? Těmito otázkami se bude 28. a 29. května v Bruselu zabývat mezinárodní konference pořádaná Evropskou komisí a jejím Střediskem pro výzkum celoživotního učení (CRELL). Badatelé, státní úředníci, zástupci mezinárodních organizací a lidé zabývající se vzděláváním v praxi budou jednat o tom, zda je možno tvořivost měřit a v dlouhodobějším výhledu provádět rozsáhlé průzkumy tvořivosti jedinců.

  deti

  Evropská komise přišla v souvislosti s Evropským rokem tvořivosti a inovace s několika iniciativami, jejichž účelem je zkoumat, zda lze měřit tvořivost na celostátní, regionální a individuální úrovni. Mezinárodní konference bude zkoumat, zda je vhodné používat omezené množství ukazatelů odvozených ze stávajících statistických zdrojů pro řešení otázky tvořivosti na agregované úrovni, a jednat o krocích nezbytných pro provedení rozsáhlého průzkumu, který by měřil jednotlivé tvořivé dovednosti mladých lidí.

  „Tvořivost a inovační schopnosti EU jsou životně důležité pro naši hospodářskou prosperitu a sociální soudržnost. Vyjadřování pojmu, jako je tvořivost, v číslech je skutečně problém, je ale velmi důležité, abychom se dověděli více o tvořivosti, a byli tak s to k ní co nejlépe vychovávat a podporovat ji,“ uvedl evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figel'.

  Ve čtvrtek 28. května se účastníci konference budou zabývat stávajícími iniciativami ohledně ukazatelů týkajících se inovace, vědy a techniky, výzkumu a vývoje, podnikání, regionálního rozvoje, kultury a designu a jejich uplatněním při měření tvořivosti. V pátek 29. května odborníci na vysoké úrovni v oblasti tvořivosti představí existující nástroje pro měření tvořivosti jednotlivců a budou diskutovat o tom, jak je lze uplatnit na mezinárodní úrovni.

  2009 – Evropský rok tvořivosti a inovace

  Rok 2009 je Evropským rokem tvořivosti a inovace. Jeho hlavním cílem je posilovat povědomí o důležitosti tvořivosti a inovací pro osobní, společenský a hospodářský rozvoj, šířit osvědčené postupy, podněcovat vzdělávání a výzkum a podporovat diskusi o politice.

  Další informace:

  Program konference a blog: http://crell.jrc.ec.europa.eu/creativitydebate

  Evropský rok tvořivosti a inovace 2009: http://create2009.europa.eu/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky