Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise podpořila Mezinárodní den pohřešovaných dětí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/05/2009

Evropská komise dnes podpořila Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který připadá na 25. května. Tento den má za cíl vybízet občany Evropy a celého světa, aby nezapomínali na děti, které jsou nezvěstné. Na mezinárodní úrovni je symbolem naděje a solidarity s rodiči, kteří nemají zprávy o svých dětech. Místopředseda Komise Jacques Barrot se dnes zúčastnil zahájení rozsáhlé propagační kampaně ve prospěch jednotného telefonního čísla 116 000, podporované evropskou organizací Missing Children Europe. Ta sdružuje 23 nevládních organizací působících v 16 členských státech EU v boji proti mizení a sexuálnímu vykořisťování dětí.

  deti

  U příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí, pořádaného organizací Missing Children Europe, se místopředseda Komise Jacques Barrot zúčastnil zahájení rozsáhlé propagační kampaně ve prospěch jednotného telefonního čísla 116 000. Prohlásil: „Komise podporuje tuto iniciativu a vyjadřuje vůli pokračovat v úzké spolupráci se sdruženími působícími při ochraně práv dětí. Osobně budu i nadále vybízet k tomu, aby v každém členském státě byl zaveden pohotovostní mechanismus pro únosy dětí, který může zachraňovat lidské životy. Jednotné telefonní číslo 116 000, vyhrazené pro podpůrné sociální služby pro pohřešované děti a jejich rodiny, je bohužel funkční jen v deseti členských státech. Toto zpoždění je obtížně vysvětlitelné a ukazuje, jak je důležité učinit rázné kroky, aby se nástroje Unie konkrétně projevily v realitě.“

  U téže příležitosti Francis Jacobs, předseda Missing Children Europe, zdůraznil: „Zavedení stejného telefonního čísla pro případy zmizení dětí v celé Evropské unii by se mnoha pozorovatelům mohlo zdát jako příliš ambiciózní a utopický plán. Mezitím se ale projekt stává postupně skutečností. Doufáme, že díky uvedení jednotného telefonního čísla do provozu v deseti členských státech pronikneme k většímu počtu rodičů a dětí v celé Unii a nabídneme jim okamžitou pomoc našich členských organizací, které provozují linku 116 000 na národní úrovni. Občané EU by neměli váhat a měli by zavolat na linku 116 000, jakmile zjistí nebo mají podezření, že nějaké dítě zmizelo či bylo uneseno.“

  Místopředseda Barrot vyzval zaměstnance Evropské komise, aby si na znamení solidarity s pohřešovanými dětmi a s rodinami postiženými zmizením dítěte na oblečení připnuli pomněnku, která se symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.

  Souvislosti

  116.000

  Země EU mají na základě rozhodnutí Komise z roku 2007 povinnost vyhradit číslo 116 000 pro případy pohřešovaných dětí, nemusejí ji ale udělit poskytovateli příslušných služeb ani zajistit poskytování těchto služeb. To vyžaduje angažovanost úřadů členských států. Komise již několikrát vybídla členské státy, aby co nejrychleji uvedly číslo do provozu. V současnosti je toto číslo funkční v pěti členských státech: Řecku, Maďarsku, Nizozemsku, Portugalsku a Rumunsku.

  Dnes, 25. května 2009, bude podle informací získaných příslušnými národními organizacemi číslo 116 000 uvedeno do provozu také ve Francii, Belgii, Polsku, Itálii a na Slovensku. Tento pokrok je zajisté důsledkem informační práce, která byla během celého roku 2008 provedena v rámci projektu financovaného Komisí v souvislosti s programem Daphne III, zaměřeného na vyhrazení a provozování linky 116 000 v zemích Unie, v nichž toto číslo zatím není funkční.

  Pohotovostní mechanismus pro únosy dětí

  Komise přijala pracovní dokument „Osvědčené postupy pro přeshraniční spouštění pohotovostního mechanismu pro únosy dětí“, který byl příznivě přijat na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci 27. a 28. listopadu loňského roku. Zveřejnila výzvu k předkládání návrhů s celkovou částkou 1 000 000 eur na podporu členských států, které teprve musejí přijmout pohotovostní mechanismus pro únosy dětí.

  Boj proti obchodování s lidmi, sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii

  Letos v březnu Komise přijala dva návrhy obsahující nová pravidla pro posílení boje proti obchodování s lidmi, sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Tyto nové návrhy zajistí lepší pomoc obětem a přísnější opatření proti zločincům odpovědným za sexuální vykořisťování dětí a obchod s lidmi.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky