Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise pořádá první aukci projektů týkajících se životního prostředí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/03/2009

Úřad Evropské komise pro spolupráci EuropeAid (AIDCO) uspořádá 13. března v Bruselu první aukci ekologických projektů. Konference s názvem „Aukční síň“ je ambiciózní a originální iniciativa, která si za cíl klade nalézt možné dárce pro kvalitní projekty týkající se životního prostředí. Cestou k tomu má být setkání subjektů rozvoje (organizací občanské společnosti, výzkumných středisek atd.) a široké škály případných dárců: místních úřadů, členských států EU, jakož i nadací ze soukromého sektoru. Na akci má být představeno 86 projektů zaměřených na ochranu biologické různorodosti, zachování lesů, podporu udržitelné energetiky, boje proti změně klimatu a rozšiřování pouští v Asii, Africe, Latinské Americe a Evropě.

  zivotni prostredi-vinice

  Po výzvě EuropeAid k podávání návrhů a následném posouzení přesáhl počet podpořitelných projektů možnosti financování ze strany Komise. Proto 86 projektů, které mají finanční nároky sahající od 400 000 po 3 miliony eur a které nemohly dostat prostředky od Komise kvůli rozpočtovým omezením, dostalo druhou šanci na získání finančních prostředků na aukci.

  „EU si vytkla za cíl zůstat angažovaná ve věci udržitelného rozvoje ve všech koutech naší planety. Mezinárodní spolupráce je mimořádně důležitá vzhledem k nynějšímu tlaku na stávající zdroje a k problémům s celosvětovým zásobování energií a energetickou bezpečností. Každý z projektů představených v aukci si zasluhuje, aby se uskutečnil, a proto vznikla tato jedinečná iniciativa. Jde o to, představit potenciálním dárcům tyto projekty i jejich hodnocení Komisí. Doufáme, že když budeme informovat o výsledcích výběrového řízení Komise, nejenže pomůžeme nalézt finanční prostředky pro projekty, ale také usnadníme vytváření sítí mezi subjekty na poli rozvoje,“ řekla evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová.

  Na páteční konferenci se zaregistrovalo téměř 400 účastníků, mezi nimiž jsou zástupci univerzit, výzkumných nadací, mezinárodních organizací, nevládních organizací, agentur členských států EU, soukromých nadací a organizací soukromého sektoru.

  Pro případné dárce skýtá konference nejen možnost navázat pevná partnerství s organizacemi soukromého sektoru, nýbrž i příležitost přeměnit slova o ochraně životního prostředí v činy.

  Bude-li iniciativa úspěšná, Komise ji hodlá rozšířit na financování projektů v jiných tematických programech.

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/europeaid/auctionfloor

  http://ec.europa.eu/europeaid/what/universal-issues/environment/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky