Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise schválila český režim podpory na obnovu služeb veřejné hromadné dopravy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/03/2009

Evropská komise dnes schválila český režim podpory určený dopravním podnikům, které provozují služby veřejné dopravy v regionech Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy a Střední Morava. Cílem režimu státní podpory je usnadnit pořízení a obnovu autobusů, tramvají, trolejbusů, železničních kolejových vozidel a jiných vozidel v České republice.

  autobusy

  Režim podpory v letech 2009 až 2014 napomůže rozvoji integrovaných systémů veřejné hromadné dopravy v regionech soudržnosti v České republice (regiony úrovně NUTS II). Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémů a systémů prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakož i na technická hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem.

  Udělování této podpory na dopravní služby v odlehlých oblastech usnadní kombinaci různých forem přepravy (např. tramvajové, vlakové, autobusové) občanům dojíždějícím do zaměstnání.

  Od zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy na úkor individuální dopravy ( např. soukromých automobilů) si české orgány také slibují kladné účinky na životní prostředí, zejména pokud jde o snížení emisí ze silniční dopravy, úspory paliv a energie, snížení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti.

  Komise považuje oznámený režim za slučitelný se společným trhem podle čl. 73 Smlouvy o ES.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky