Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Drogy jsou levnější, třebaže postihy dealerů jsou tvrdší
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/03/2009

Ceny drog ve většině západních zemí od roku 1998 klesly o 10 až 30 % navzdory tvrdším trestům pro drogové dealery. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise o celosvětovém vývoji trhů s nelegálními drogami od roku 1998. Podle ní neexistují důkazy, že by bylo dnes obtížnější sehnat drogy než před deseti lety. Zpráva rovněž dospívá k závěru, že marihuana se stala takřka „normální“ součástí životů mladých lidí v mnoha západních zemích, kde až 50 % lidí, kteří se narodili po roce 1980. ji přinejmenším vyzkoušelo. Jednou z 18 zemí světa, na které se dokument zaměřuje, je Česko. Podle zveřejněných odhadů se v České republice spotřebuje 67,9 tuny marihuany ročně, což je o více než třetinu větší množství než třeba v Rakousku nebo Belgii.

  konopi

  Studie, z níž zpráva vychází, nenašla žádné důkazy o tom, že by se celosvětový drogový problém v období 1998 až 2007 zmírnil. Obecně lze říci, že se situace mírně zlepšila v některých bohatších zemích, zatímco v ostatních zemích se zhoršila, v některých případech dokonce prudce a výrazně. Mezi takové země patří několik velkých rozvojových zemí a zemí v procesu transformace.

  Zdá se tedy, že celosvětový drogový problém se od roku 1998 v podstatě nezměnil, situace se spíše zkomplikovala: ve většině západních zemí klesly ceny drog od roku 1998 o 10 až 30 %, a to i přesto, že obchodníci s např. kokainem nebo heroinem na některých těchto trzích dostávali vyšší tresty. Zároveň neexistují žádné důkazy o horší dostupnosti drog. V mnoha západních zemích se užívání konopí stalo „běžnou“ součástí života mladých lidí; vyzkoušelo ho až 50 % obyvatel narozených po roce 1980. Většina z nich ho však v dospělosti přestala užívat. Studie rovněž zjistila, že konkrétní protidrogové strategie mohou ovlivnit zeměpisné rozložení produkce drog. Například v průběhu minulého desetiletí se část produkce kokainu přesunula z Peru a Bolívie do Kolumbie. Chybí však důkazy o tom, že by tyto kontroly snížily celkovou celosvětovou produkci.

  Zpráva byla zveřejněna v týdnu, kdy se ve Vídni koná schůzka na vysoké úrovni, která je součástí výročního zasedání Komise OSN pro omamné látky. Ministři z celého světa na tomto zasedání vyhodnotí uplatňování politické deklarace o celosvětovém programu drog, která byla v roce 1998 přijata na 20. mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN věnovaném drogám. (Cílem prohlášení bylo významně omezit celosvětový problém nelegálních drog do roku 2008 prostřednictvím mezinárodní spolupráce a opatření na snížení nabídky drog a poptávky po nich). Během tohoto týdne by mělo být na základě uvedeného hodnocení přijato nové politické prohlášení na období 2009 až 2019.

  „Tento týden se ve Vídni nemůžeme omezit na vyjádření cílů v číslech. Musíme se nyní snažit řešit celosvětový problém drog přístupem založeným na faktech,“ prohlásil místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

  Jedním z účelů studie bylo realisticky odhadnout celkový objem trhu s nelegálními drogami vyjádřený ročním výnosem. Ukázalo se, že k celkovým odhadům je velice obtížné dospět, a to hlavně proto, že chybí spolehlivé údaje o produkci, spotřebě a obchodu s drogami ve velké části světa. Studie přesto obsahuje některé odhady, například pro trhy s konopím, kokainem a heroinem v západní Evropě, USA a Oceánii. Střední odhad celkového příjmu z konopí v těchto třech oblastech (za rok 2005) činí téměř 70 miliard eur, je tedy o polovinu nižší než odhad UNODC ve výši 125 miliard EUR.

  Významným zjištěním je skutečnost, že opatření na snižování škodlivých účinků drog, která jsou v některých zemích stále kontroverzní, se rozvíjejí v rostoucím počtu dalších zemí, které je považují za účinný prostředek ke snížení výskytu nemocí souvisejících s drogami, společenských problémů a úmrtnosti.

  Zpráva rovněž informuje o ekonomických základech celosvětového trhu s nelegálními drogami. Uvádí odhady výrobních nákladů a přidané hodnoty v celém obchodním řetězci, od výroby po prodej uživatelům. Analýza rozdělení příjmů osob, které jsou zapojeny do obchodu s drogami, ukázala překvapivě banální obrázek: značné sumy zřejmě vydělává jen relativně malá skupina.

  Významným přínosem studie je to, že ukázala nedostatky mezinárodního systému sběru údajů a informací o celosvětovém problému drog. Zatímco EU investovala velké částky na další rozvoj sledování drogové problematiky, a to prostřednictvím Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), je zavedení takových informačních mechanismů na celosvětové úrovni nereálné. Odhady údajů na celosvětové úrovni jsou proto velmi obtížné.

  Zpráva o studii má být předána účastníkům zasedání Komise pro omamné látky a v úterý 10. března ve 14 hodin ji na tiskové konferenci v Zastoupení EU ve Vídni představí Lars-Erik Lundin (vedoucí Zastoupení EU ve Vídni) a profesor Peter Reuter (autor studie).

  Zpráva má být k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/doc_drugs_intro_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky