Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Národní zpráva Eurobarometr 70
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2009

 

Zastoupení Evropské komise v České republice dnes zveřejnilo národní zprávu Eurobarometr 70. Na tiskové konferenci v prostorách Zastoupení zprávu představil její autor Pavel Ševera, a komentář k ní připojili RNDr. Jan Herzmann, generální ředitel společnosti Factum Invenio, PhDr. Ivan Gabal, sociolog a zakladatel společnosti Gabal, Analysis & Consulting.

  Národní zpráva Eurobarometr 70

  Národní zpráva Eurobarometr 70, pro kterou sběr dat v České republice probíhal v období od 6. října do 6. listopadu 2008, nabízí přehled názorů občanů České republiky na různé aspekty fungování Evropské unie i na jejich vlastní život a srovnává je s postoji občanů ostatních 26 členských států Evropské unie a v některých případech i s názory občanů zemí kandidátských (Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Průzkum provádělo TNS Opinion & Social, konsorcium složené ze společností Taylor Nelson Sofres a EOS Gallup Europe.

  Hlavními okruhy dotazování byly spokojenost s životní situací, hodnocení situace ČR, očekávání do budoucnosti, hodnocení členství v EU, důvěra v instituce, rozhodovací pravomoci EU či stěžejní úkoly EU v nadcházejících letech.

  Vedle výše uvedených témat, z nichž některá jsou pravidelnou součástí Eurobarometrů již od samého počátku v roce 1973, byla do nejnovějšího vydání zařazena mimořádně také témata informovanost o předsednictví ČR v Radě EU a hodnocení vývoje od pádu železné opony.

  Pokud jde o informovanost o předsednictví ČR, není překvapením, že z členských států EU jsou o něm nejlépe informováni občané ČR (69 % občanů o něm zaznamenalo zprávy ve sdělovacích prostředcích). V celoevropském měřítku však bylo blížící se předsednictví ČR spíše neznámé, v průměru o něm mělo informace jen 19 % obyvatel EU a plné tři čtvrtiny nikoli (75 %). Z ostatních členských států EU zaznamenali informace o českém předsednictví nejčastěji obyvatelé sousedního Slovenska (41 %) a dále Slovinska, Rakouska, Maďarska a Německa.

  České předsednictví je důležité pro 78 % obyvatel ČR, přičemž 27 % je označilo za velmi důležité. Ne moc důležité je pro 14 % populace a pro 4 % není důležité vůbec.

  Výjimečné postavení mají Češi v otázce hodnocení pádu železné opony – za výhodný pro naši zemi jej označilo 83 % české veřejnosti, za výhodný pro EU 84 % a za výhodný pro sebe osobně 71 %, což jsou  nejvyšší čísla ze všech členských států EU. V EU jako celku jsou lidé skeptičtější. Pád železné opony považuje za výhodný pro vlastní zemi polovina Evropanů (52 %), za výhodný pro EU 65 % a pro občany samotné jen 26 %. Zeměmi, ve kterých obyvatelé hodnotí pád železné opony velmi pozitivně, jsou kromě České republiky také Slovensko a Německo. Výrazně lépe hodnotí pád železné opony obyvatelé nových členských zemí než lidé v zemích EU 15.  

   

  Celé znění zprávy je možné najít na oficiálních internetových stránkách Zastoupení EK:  

   

  http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/090211_eurobarometr_cs.htm

   

  Další informace podá a případné dotazy zodpoví Martin Stašek, tiskový mluvčí Zastoupení EK (martin.stasek@ec.europa.eu, 255 708 229).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky