Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Iniciativa k zlepšení informovanosti o evropském čísle tísňového volání 112
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2008

 

Pouze 22 % občanů EU dokázalo spontánně říci, že číslo 112 je číslo tísňového volání kdekoli v EU. Nedávný celoevropský průzkum ukázal, že orgány členských států mají ohledně lepší informovanosti občanů co dohánět. Komise proto členské státy vyzývá, aby zlepšily informovanost o čísle 112.

Od roku 2003, kdy vstoupily v platnost Předpisy EU o telekomunikaci, umožnilo 26 z 27 členských států svým občanům volat číslo 112 z pevných i mobilních telefonů.Řízení pro nesplnění povinnosti proti Bulharsku z důvodu nedostatečné dostupnosti čísla 112 probíhá.

Dalším logickým krokem k zajištění účinného zavedení čísla 112 je zlepšení informovanosti o čísle 112 jak v rámci dané země, tak v případě cestování do zahraničí, protože pouze informovaní občané budou schopni číslo 112 v případě nehody použít.Na základě výzvy Evropského parlamentu v září 2007 využívá Komise dnešní den, 11. únor, aby zlepšila informovanost o čísle 112.

  Červený telefon

  „Číslo tísňového volání, které funguje v celé Evropské unii, je stěžejním nástrojem k zajištění bezpečnosti našich občanů. Především pro lidi, kteří cestují, je jistota v nouzových situacích druhou stranou mince jednotného trhu a svobod, které nabízí. Občané by měli mít možnost volat stejné číslo tísňového volání, ať jsou kdekoli v Evropě,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média.„Komise se doposud soustředila na to, aby bylo číslo 112 dostupné ve všech členských státech. Nyní je čas zlepšit povědomí lidí o existenci čísla 112 jako jediného čísla tísňového volání, které si musí zapamatovat. Vyzývám proto všechny členské státy, aby se i nadále snažili učinit z čísla 112 spolehlivou službu po celé Evropě a aby se aktivně zapojily do kampaně na podporu čísla 112.“

  Dnes zveřejněné výsledky průzkumu ukazují, že 95 % občanů EU souhlasí s tím, že existence jednotného čísla tísňového volání dostupného v celé EU je užitečná. Řádné fungování čísla 112 považují za důležité zejména pro občany, kteří se pohybují mimo známé prostředí.Například lidé v zahraničí, kteří volají číslo 112, jsou obvykle schopni uvést přesné místo nehody s menší pravděpodobností (pouze 53 % dokázalo uvést přesné místo ve srovnání s 80 %, jsou-li ve vlastní zemi).

  Výsledky průzkumu také ukazují, že jeden ze čtyř dotázaných musel v uplynulých pěti letech číslo tísňového volání použít. Téměř 40 % těchto volání bylo na číslo 112. Většina dotázaných uvedla, že se jim po zavolání na tísňovou linku dostalo pomoci (v 81 % případů přijela záchranná služba, v 7 % případů dostali dotazovaní potřebnou informaci a v 5 % případů jinou formu pomoci). 8 % z dotázaných, kteří zavolali na tísňovou linku, mělo problémy s navázáním nebo průběhem komunikace, přičemž největší problémy měli polští dotázaní (21 %). Průzkum také ukázal, že dotázaní, kteří v zahraničí volali číslo 112, měli méně jazykových problémů, než ti, kteří zavolali na jiná národní čísla tísňového volání (28 % ve srovnání s 12 %).

  Dva ze tří dotázaných se domnívají, že lidé v současné době nemají o čísle 112 dostatek informací, což je doklad toho, že by orgány členských států měly podniknout další opatření. A i když lidé znají číslo 112 jako domácí číslo tísňového volání, jen 22 % si uvědomuje, že mohou toto číslo volat v případě potřeby veškerých havarijních služeb a kdekoli v EU. Podíl dotázaných, kteří se v průběhu předchozích dvanácti měsíců setkali s informační kampaní na podporu evropského čísla tísňového volání 112, se pohyboval od 6 % v Dánsku a Řecku až po 56 % v České republice. Obecně byli občané nových členských států informováni lépe.

  Devět z deseti občanů EU souhlasí s tím, že by se měl zlepšit přístup k havarijním službám pro invalidní osoby. Reforma telekomunikací, kterou Komise navrhla v listopadu loňského roku (viz IP/07/1677), zahrnuje několik opatření ke zlepšení účinnosti a dostupnosti čísla 112 jako jednotného evropského čísla tísňového volání. Komise mimo jiné navrhuje, aby bylo číslo 112 dostupnější pro invalidní osoby. Evropský úřad pro trh elektronických komunikací by měl být navíc pověřen každoroční kontrolou účinného fungování čísla 112 ve všech členských státech a doporučováním potřebných technických zlepšení.

  Souvislosti

   

  Cílem zavedení evropského čísla tísňového volání 112 v roce 1991 bylo poskytnout pouze jediné číslo pro případy nouze ve všech členských státech EU a umožnit tak snadnější přístup k havarijním službám především pro lidi, kteří cestují. Od roku 1998 musí podle právních předpisů EU členské státy zajistit, aby všichni koncoví uživatelé pevných a mobilních služeb mohli volat havarijní služby bezplatně za použití čísla 112. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat havarijním službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno včas určit polohu a najít oběti nehod. Členské státy EU musí dále zajistit, aby byli občané informováni o existenci a účelu čísla 112.

  V zájmu účinného zavedení čísla 112 Komise doposud zahájila řízení pro nesplnění povinnosti proti 14 členským státům pro nedostatek informací o poloze volajícího. Sedm z těchto případů bylo od té doby na základě nápravných opatření členských států uzavřeno. Informace o poloze volajícího stále není k dispozici v Itálii, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku (viz tabulku níže).

  Komise úzce spolupracuje se všemi členskými státy na dalším zlepšování funkce čísla 112, aby se stalo skutečným jednotným evropským číslem tísňového volání. V prosinci 2007 zaslala Komise členským státům dotazník, aby zjistila další důležité podrobnosti spojené s fungováním čísla 112 (jako například přístup pro invalidní osoby a přesnost informace o poloze volajícího). Komise se chystá vydat výsledky tohoto průzkumu před letními dovolenými, aby byli lidé na cestách plně informováni o fungování čísla 112 v zemích EU, kam chtějí cestovat.


  Více informací

   

  Řízení pro nesplnění povinnosti proti Bulharsku - viz IP/07/1530

  Výsledky průzkumu Flash Eurobarometer jsou uvedeny na internetové stránce:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

  Další informace o reformě telekomunikací EU:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

  Iniciativy Evropského parlamentu týkající se čísla 112:

  http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

   

  Příloha 1: Status of 112 implementation

   

   

  Member State

  112 can be called from fixed and mobile phones

  Caller Location information is provided for all calls

   

   

   

  Austria

  +

   

  +

   

  Belgium

  +

   

  +

  (infringement closed in 2007)

  Bulgaria

  -

  (infringement started in 2007)

  N/A

   

  Cyprus

  +

   

  +

  (infringement closed in 2006)

  Czech Republic

  +

   

  +

   

  Germany

  +

   

  +

   

  Denmark

  +

   

  +

   

  Estonia

  +

   

  +

   

  Spain

  +

   

  +

   

  Finland

  +

   

  +

   

  France

  +

   

  +

   

  Greece

  +

   

  +

  (infringement closed in 2007)

  Hungary

  +

   

  +

  (infringement closed in 2007)

  Ireland

  +

   

  +

  (infringement closed in 2006)

  Italy

  +

   

  -

  (infringement started in 2006)

  Lithuania

  +

   

  -

  (infringement started in 2006)

  Luxembourg

  +

   

  +

  (infringement closed in 2006)

  Latvia

  +

   

  +

  (infringement pending but caller location now available)

  Malta

  +

   

  +

   

  Netherlands

  +

   

  -

  (infringement started in 2006)

  Poland

  +

  (infringement closed in 2005)

  -

  (infringement started in 2006)

  Portugal

  +

   

  +

  (infringement closed in 2007)

  Romania

  +

   

  -

  (infringement started in 2007)

  Sweden

  +

   

  +

   

  Slovenia

  +

   

  +

   

  Slovakia

  +

   

  -

  (infringement started in 2006)

  United Kingdom

  +

   

  +

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky