Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rejstřík lobbistických skupin Komise: je čas se přihlásit
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/06/2008

Evropská komise dnes spouští svůj on-line rejstřík zástupců zájmových skupin. Všichni zástupci zájmových skupin, kteří jsou zapojeni do činností s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů, jsou vyzýváni k tomu, aby se zaregistrovali. Při registraci budou požádáni o sdělení určitých informací, aby se zvýšila transparentnost vztahů mezi lobbistickými skupinami a Komisí.

  skupina lidí

  Lobování je potřebný a rozrůstající se mechanismus a jeho regulování se nelze vyhnout. Jsem potěšen, že sami zúčastnění s tím souhlasí, signalizují svou připravenost chránit své dobré jméno a chtějí nám pomoci bránit legitimitu našich styků. Zapojením se do rejstříku Komise mají zástupci zájmových skupin, kteří jednají v dobré víře, jedinečnou příležitost dokázat toto své odhodlání v praxi“ uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas.

  Organizace, které se zapíší do rejstříku, budou muset uvést, kdo jsou, jaké jsou jejich cíle a poslání a o jaké oblasti politiky se především zajímají. Navíc mohou popsat své hlavní činnosti v oblasti zastupování zájmových skupin a v oblasti vytváření sítí. Ti, kdo se zaregistrují, budou také muset uvést finanční údaje, aby byly jasné hlavní faktory, které stojí za snahou o lobování. Organizace lobující jménem třetích osob budou muset uvést jména svých klientů.

  Během registrace musí zástupci zájmových skupin podepsat etický kodex, který přijala Evropská komise. Stanoví obecné zásady, jako např. otevřenost, čestnost a bezúhonnost, kterými by se zástupci zájmových skupin při svém jednání s Evropskou komisí měli řídit. Tento kodex také obsahuje sedm jasných pravidel chování, jejichž dodržování se od  zástupců zájmových skupin očekává.

  Komisař Kallas dále uvedl: „Komise navrhla vytvoření společného rejstříku pro všechny orgány EU a je potěšena, že Evropský parlament tuto myšlenku podporuje tím, že je pro zřízení společné pracovní skupiny, která si klade za cíl vytvořit takový rejstřík co možná nejdříve.Komise se nyní bude na této práci konstruktivně podílet.“

  Vícejazyčný rejstřík je veřejně přístupný on-line a bude v něm možné fulltextově vyhledávat.

  Rejstřík:

  http://www.ec.europa.eu/transparency/regrin/index_cs.htm

  Evropská iniciativa pro transparentnost:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky