Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

SOLVIT: síť pro řešení problémů jednotného trhu zaznamenala 75% nárůst počtu případů v roce 2007
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/05/2008

Španělské studentce, která chtěla začít studovat na univerzitě v Belgii, bylo studium zamítnuto, protože jí španělské orgány ještě nevydaly ověřený originál vysvědčení o středoškolském vzdělání. SOLVIT přesvědčil univerzitu, aby přijala jiný doklad, aby studentka nezmeškala celý akademický rok. Britský výrobce námořních rádiových zařízení byl německými orgány požádán o opětovné přezkoušení svých výrobků v Německu, přestože už byly přezkoušeny a uvedeny na trh v jiných členských státech Evropské unie. SOLVIT zasáhl, což znamenalo, že výrobky mohly být prodávány v Německu i bez nákladného opětovného přezkoušení. Toto jsou pouze dva příklady ze stovek problémů, které SOLVIT pomohl občanům a podnikům vyřešit v roce 2007. V loňském roce síť EU SOLVIT řešila 819 problémů, se kterými se potýkali občané a podniky při uplatňování svých práv v oblasti jednotného trhu, přičemž 679 z nich (83 %) bylo vyřešeno. V pátém roce své existence SOLVIT zaznamenal 75% nárůst počtu případů v porovnání s rokem 2006 a přitom zůstala míra úspěšnosti vysoká a doba na vyřešení případů krátká. Tyto údaje jsou uvedeny ve výroční zprávě Evropské komise o síti SOLVIT, která došla k závěru, že rok 2007 byl pro SOLVIT dalším úspěšným rokem, ovšem také uvádí, že v některých centrech SOLVIT na úrovni členských států stále přetrvávají problémy s personálním obsazením. Některé členské státy stále ještě neposkytují centrům SOLVIT odpovídající zdroje, aby tato centra mohla vykonávat činnost ke zvýšení informovanosti.

  eurohouse

  Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy uvedl: „SOLVIT se osvědčil nejen jako úspěšný nástroj k řešení problémů, ale také jako model správní spolupráce mezi členskými státy. Ukazuje, že je možné i v tak komplexní multikulturní organizaci, jako je Evropská unie, přejít z formálních, časově náročných procesů na neformální, pragmatický a rychlý přístup. Na SOLVIT se obrací stále více Evropanů, když se na jednotném trhu potýkají s překážkami. Svou rychlou a účinnou službou jim SOLVIT nabízí osobní a přátelskou pomocnou ruku.“

  Hlavní závěry zprávy o síti SOLVIT za rok 2007

  Bulharsko a Rumunsko se zapojily do sítě SOLVIT v lednu 2007, což mělo za následek 15% nárůst předložených případů. Obě země zřídily řádně fungující centra SOLVIT s dobrou schopností řešit problémy.

  V červenci 2007 SOLVIT oslavil své 5. výročí existence, přičemž se v Bruselu a v členských státech k této příležitosti konaly různé akce. Zintenzívnění činnosti ke zvýšení informovanosti a zavedení internetového formuláře pro podávání stížností v prosinci 2005 vedly k významnému nárůstu počtu řešených případů. Ovšem v celkovém počtu případů sítě SOLVIT se zdvojnásobil počet stížností podaných občany, zatímco počet stížností podaných podniky zůstal na stejné úrovni jako v roce 2006. Podniky předložily v síti SOLVIT méně než 20 % případů, což ukazuje, že je nezbytné zintenzívnit informační činnost zaměřenou na tuto cílovou skupinu.

  SOLVIT také získal v roce 2007 od Evropského parlamentu pevnou podporu, která vyústila ve vytvoření nové rozpočtové položky určené na další rozvoj a propagaci této sítě. Kromě toho se někteří poslanci Evropského parlamentu aktivněji zapojili do propagace sítě SOLVIT ve své každodenní činnosti.

  SOLVIT i nadále poskytoval služby vysoké kvality a dosáhl mnoha úspěchů. Jako v minulém roce však zpráva vybízí vnitrostátní orgány, aby odpovídajícím způsobem zajistily personální obsazení svých center SOLVIT. Bez dostatečného počtu personálu nebude možné ve všech centrech SOLVIT dosáhnout schválených norem kvality, poskytovat řešení ve lhůtě 10 týdnů a zabývat se propagační činností.

  Fakta a čísla o síti SOLVIT v roce 2007

  •         Celkový počet řešených případů se zvýšil o 75 %. 819 případů bylo shledáno způsobilými k řešení prostřednictvím sítě SOLVIT, což představovalo přibližně 20 % všech obdržených dotazů. Ostatní případy byly předány jiným orgánům nebo sítím.

  •         Průměrná míra vyřešení případů sítí SOLVIT byla 83 %.

  •         Ze všech vyřešených případů bylo 77 % vyřešeno ve lhůtě deseti týdnů. Doba potřebná na řešení případů byla v průměru 58 dnů.

  •         82 % všech případů sítě SOLVIT bylo předloženo občany. Nejproblematičtějšími oblastmi pro občany byly sociální zabezpečení (32 %), uznávání odborné kvalifikace (24 %) a povolení k pobytu, zejména pro manžele nebo manželky občanů EU pocházející ze třetích zemí (18 %).

  •         18 % všech případů sítě SOLVIT bylo předloženo podniky. Jejich nejproblematičtějšími oblastmi byly daně (30 %), přístup výrobků na trh (20 %) a poskytování služeb a usazování (20 %).

  O síti SOLVIT

  Komise a členské státy zřídily v roce 2002 síť SOLVIT, aby pomohla řešit praktické problémy na jednotném trhu. Síť SOLVIT od té doby řešila více než 2300 případů týkajících se celé řady oblastí, jako jsou povolení k pobytu, uznávání odborné kvalifikace, zaměstnanecká práva a nárok na sociální zabezpečení, přístup výrobků na trh, poskytování služeb, proplácení DPH nebo hraniční kontroly pro podniky. SOLVIT poskytuje stěžovatelům účelná řešení v průměrné lhůtě deseti týdnů. SOLVIT je bezplatná a snadno použitelná služba. Stížnosti lze podat v rodném jazyce prostřednictvím internetového formuláře nebo je možné se obrátit na centrum SOLVIT členského státu.

  SOLVIT je součástí skupiny služeb, jejichž cílem je pomoci občanům a podnikům, aby co nejlépe využívali svých práv v EU. Mezi tyto služby dále patří Europe Direct, informační portál Vaše Evropa (http://ec.europa.eu/youreurope) a Občanský rozcestník (http://ec.europa.eu/citizensrights), který poskytuje osobní poradenskou službu v právní oblasti.

  Zprávu za rok 2007 lze nalézt na internetové stránce sítě SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky