Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Předsedové Komise, Rady a Parlamentu diskutují s vedoucími náboženskými představiteli o změně klimatu a usmíření
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/05/2008

Z podnětu předsedy Evropské Komise José Manuela Barrosa se 5. května uskutečnil v sídle EK neformální dialog přibližně s dvaceti čelními představiteli křesťanství, judaismu a islámu v Evropě.  Setkání společně řídili předseda Evropské komise Barroso, slovinský předseda vlády a současný předseda Evropské rady Janez Janša a předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering. Letošní setkání se soustředilo na dvě velké výzvy, jimž čelí Evropská unie: změna klimatu a usmíření.

  climate

  Jednalo se o čtvrté každoroční setkání s náboženskými představiteli, jehož se již podruhé účastnili předsedové tří orgánů EU. Podnět k takovým setkáním dal předseda Barroso v roce 2005.

  Letošní diskuse se točila kolem tématu „Změna klimatu: etická výzva pro všechny kultury“. Předseda Komise Barroso prohlásil: „Změna klimatu nás všechny zavazuje, abychom okamžitě začali jednat. Každá součást občanské společnosti musí přispět k zajištění trvale udržitelné budoucnosti naší planety. Díky svému dosahu a své úloze ve společnosti mají náboženství a náboženské komunity dobré předpoklady významně přispět k mobilizaci našich společností za věc trvale udržitelné budoucnosti. Sjednoťme se ve společném úsilí a dokažme, že ti, kteří kážou o střetu civilizací, se mýlí.“

  Předseda Evropské rady Janez Janša zdůraznil: „Životní prostředí není jen přirozeným, nýbrž i svatým místem. Pospolitost a loajalita mezi člověkem, přírodou a stvořitelem je základním principem judaismu, křesťanství i islámu. Změna klimatu od nás vyžaduje, abychom se znovu zamysleli na tím, kam zaměřujeme svou představivost, invenci a podnikavost ve snaze o vytvoření světa oproštěného od závislosti na fosilních palivech a přesto nevídanou měrou prosperujícího a propojeného. Neznamená to však, že bychom se měli zbavit toho, čeho jsme již dosáhli.  Měly bychom se pouze znovu zamyslet nad tím, čeho jsme dosáhli, a podívat se na to z jiného úhlu.“

  Jelikož rok 2008 je Evropským rokem mezikulturního dialogu, skýtá toto setkání na vysoké úrovni vítanou příležitost zaměřit se též na téma „Usmíření pomocí mezikulturního dialogu a dialogu mezi náboženstvími.

  Předseda EP Pöttering uvedl, že „mezikulturní dialog je hlavním nástrojem budování mostů mezi lidmi a uchování míru na základě vzájemné úcty. Mezikulturní dialog tudíž představuje rovněž důležitý příspěvek Evropské unie do vztahů se svými sousedními zeměmi zejména v oblasti Středomoří.“

  Účastníci setkání se podělili o své názory na obě hlavní témata a shodli se na tom, že náboženství a náboženská společenství hrají zásadní úlohu v řešení našich společných úkolů a mobilizaci našich společností za věc trvale udržitelné budoucnosti. Ukázali svou ochotu a odhodlání dále rozvíjet tento důležitý dialog, a to jak mezi sebou, tak s evropskými orgány.

  Setkání s vedoucími představiteli náboženství se zúčastnila rovněž komisařka Benita Ferrero-Waldnerová, komisař Ján Figeľ a místopředseda Evropského parlamentu Mario Mauro.

  http://www.interculturaldialogue2008.eu/

  Seznam účastníků viz MEMO/08/281

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky