Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise dává zelenou financování modernizace železničních vozidel v České republice
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/04/2008

Komise dnes odsouhlasila program podpory na pořízení a modernizaci železničních vozidel v České republice. Český stát vynaloží za období 2008 až 2013 v rámci tohoto programu 4,8 miliardy CZK (173 milionů EUR).

  railway

  V České republice je stejně jako ve většině nových členských států průměrné stáří vozidel železniční osobní dopravy příliš vysoké. Program organizuje podporu na modernizaci železniční dopravy v rámci smluv o veřejné službě. Jeho realizací se rozhodujícím způsobem urychlí modernizace českých železničních vozidel a veřejná železniční přeprava se učiní přitažlivější než individuální automobilová doprava, jež často více znečišťuje životní prostředí.

  Použitím kritérií stanovených platnou právní úpravou[1] Komise ověřila, že toto opatření je zcela přiměřené k tomu, aby se podpořila nezbytná modernizace železničních vozidel v České republice, a že nevede k nepřípustnému narušení hospodářské soutěže, které by poškozovalo hospodářské subjekty nezahrnuté do podpory. Rozhodnutí spadá do rozsáhlejší akce Komise zaměřené na upřednostnění modernizace železničních vozidel v Evropské unii. Komise právě dnes otevírá nové možnosti financování vagónů a lokomotiv v Pokynech Společenství ke státní podpoře železničním podnikům.(viz IP/08/674).


   

  [1]   Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 (Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1) ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991 (Úř. věst. L 169, 29.6.1991, s. 1).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky