Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise navrhuje snazší přístup veřejnosti k dokumentům evropských institucí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/04/2008

Komise dnes schválila změny v pravidlech přístupu k dokumentům institucí EU. Tyto změny podtrhují úsilí Komise o transparentnost, aktualizují pravidla podle nejnovější judikatury a umožňují institucím efektivněji odpovídat na žádosti občanů.

  information

  Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl: „Když současná Komise začínala, zdůraznil jsem potřebu zvýšit transparentnost naší práce. Pravidla ohledně přístupu k dokumentům fungují dobře. Cílem dnešních změn je přihlédnout k vývoji judikatury Soudního dvora a zlepšit přístup k dokumentům z pohledu evropských občanů.“

  Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise pověřená vztahy s institucemi a komunikační strategií, dodala: „Naším cílem je zvýšit transparentnost, zlepšit přístupnost, prohloubit kontakty s občany a porozumění. Základním prvkem každého demokratického zřízení je právo občanů na informace. Přístup k dokumentům je významným nástrojem v rukou demokracie a my chceme tento nástroj zdokonalit.“

  Návrh Komise v novém, konsolidovaném znění klade větší důraz na aktivní šíření informací a upravuje stávající nařízení tak, aby bylo v souladu s ustanoveními o přístupu k informacím o životním prostředí podle Aarhuské úmluvy. Vyjasňuje také pojem „dokument“, který například zahrnuje i obsah elektronických databází, pokud lze údaje vyextrahovat v podobě výtisku nebo elektronického souboru.

  Navrhované znění také výslovněji upravuje ochranu dokumentů souvisejících s probíhajícími šetřeními. To zajišťuje větší právní jistotu, aniž by se omezilo množství dokumentů, které jsou občanům k dispozici.

  Komise rovněž navrhuje zlepšit přístup ke jménům a funkcím osob v souvislosti s výkonem jejich profese, k dokumentům od členských států a k písemným podáním evropských institucí zasílaným soudním orgánům EU. Tyto změny vyplývají z nejnovější judikatury soudních orgánů EU.

  Podle Smlouvy mají občané a rezidenti Evropské unie právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Pravidla, kterými se právo na přístup k informacím řídí, stanovilo nařízení (ES) č. 1049/2001, které platí od 3. prosince 2001.

  Když se Komise v listopadu 2005 zaměřila v Evropské iniciativě pro transparentnost na zvýšení transparentnosti, rozhodla se také přehodnotit uvedené nařízení.

  Prvním krokem Komise byla na jaře 2007 zelená kniha a konzultace otevřená široké veřejnosti.

  Zlepšení, která dnes Komise navrhuje, vycházejí právě z této konzultace, ale i z doporučení Evropského parlamentu a judikatury soudních orgánů EU.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky