Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Sociální Evropa může čelit problémům globalizace, tvrdí nová studie EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/04/2008

Evropský sociální model má dnes opodstatnění více než kdy jindy, je však třeba jej vylepšit, aby byl schopen čelit problémům, jež představuje globalizace, tvrdí nová rozsáhlá studie, kterou dnes předložila Evropská komise. Její výsledky budou projednány 16. dubna v Bruselu na konferenci na vysoké úrovni o sociálních důsledcích globalizace a o způsobu, jak z ní učinit příležitost pro Evropskou unii.

  flag

  „Pro mnoho Evropanů je globalizace důvodem ke znepokojení,“ řekl Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Mají obavy o svá pracovní místa a důchody. Ale silný sociální model a úspěch v rámci světového hospodářství se navzájem nevylučují – naopak spolu musí souviset. Provedeme-li nezbytné přípravy, investice a přizpůsobíme-li se, povede globalizacek situaci, z níž vytěží všichni a kde nebude poražených.“

  Nedávné průzkumy veřejného mínění provedené Eurobarometrem (v květnu 2006) ukazují, že 47 % Evropanů považuje globalizaci za hrozbu pro zaměstnanost a podniky ve své zemi (37 % respondentů ji naproti tomu vnímá jako dobrou příležitost pro podniky). Nová studie s názvem „Je sociální Evropa připravena na globalizaci?“[1] však tvrdí, že tyto obavy jsou z velké části neopodstatněné. Některé z nejúspěšnějších ekonomik v severní Evropě dosahují vysoké míry zaměstnanosti a mnohem vyšší míry rovnosti příjmů než v jiných částech světa, přičemž mají i nadále rozsáhlý a účinně fungující veřejný sektor.

  Podle studie neexistují navíc ani žádné empirické důkazy, že by globalizace vedla k narušení systému sociálního zabezpečení. Výdaje na sociální ochranu setrvávaly ve vztahu k HDP Evropské unie během posledních dvou desetiletí na neobyčejně stabilní úrovni, kolem 27–28 % od počátku devadesátých let 20. století. Údaje rovněž vykazují soustavný pokrok ve snaze dosáhnout široce podporovaných sociálních cílů, jako je např. nerovnovážné postavení žen a mužů v oblasti finančního ohodnocení a zaměstnanosti, přestože jsou tyto rozdíly stále značné (rozdíl ve finančním ohodnocení žen a mužů v EU byl v roce 2005 stále na úrovni 15 %). Z toho vyplývá, že úspěch v oblasti hospodářské soutěže nezáleží nejvíce na rozsahu systému sociálního zabezpečení, ale na tom, jakým způsobem je tento systém využíván.


  [1]   Studie byla pro Evropskou komisi vypracována Střediskem evropských politických studií pod vedením profesora Iaina Begga z London School of Economics.

  Studie však rovněž uznává potřebu modernizovat sociální politiky a investovat do lidských zdrojů, aby EU co nejlépe využila příležitosti, které globalizace nabízí. Má-li toho EU a její členské státy dosáhnout, bude zapotřebí, aby byla učiněna řada politických opatření, a to zejména v oblastech:


  zajištění konkurenceschopnosti hospodářství prostřednictvím investic do činností budoucnosti stejně jako pomocí přizpůsobení se požadavkům, které klade změna klimatu, stárnutí obyvatelstva a nové zdroje hospodářské soutěže;

  zjištění hladkého průběhu přizpůsobování s vědomím, že si globalizace vyžádá ekonomické a sociální změny, jež vyvolají náklady a vynutí si přerozdělení prostředků;

  zlepšení správy v sociálně-ekonomické oblasti s cílem usnadnit tyto změny, při současné spolupráci EU a členských států.

  Na konferenci na vysoké úrovni, která se bude konat 16. dubna v Bruselu, budou projednány důsledky studie pro politiku.Sejdou se na ní klíčoví aktéři –tvůrci evropské politiky a politik jednotlivých států, vedoucí představitelé mezinárodních organizací a zástupci občanské společnosti, kteří budou v rámci otevřené diskuse jednat o tom, jak lépe pochopit globalizaci a informovat o ní a jak z ní učinit příležitost pro Evropskou unii.

  Další informace

  Studie, stručný přehled politiky a program konference:

  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/simglobe_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky