Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise přijala nová opatření ohledně leteckých společností uvedených na černé listině
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/04/2008

Dva roky po vytvoření prvního seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří nesmějí provozovat leteckou dopravu v Evropské unii, přijala Evropská komise sedmou aktualizaci „černé listiny“. Zakazuje veškerý provoz dalších ukrajinských aerolinií (Ukraine Cargo Airways) a rovněž i konžského provozovatele Hewa Bora Airways. Současně Komise bedlivě sleduje postup při zavádění nápravných opatření u provozovatelů jako Mahan Air z Íránu, TAAG Angola Airlines a všech indonéských provozovatelů, z nichž v této fázi všichni zůstávají na seznamu. Jacques Barrot, místopředseda Komise zodpovědný za dopravu, řekl: „Závěr je jasný: ty státy nebo aerolinie, které nebudou účinně řešit bezpečnostní nedostatky, budou zařazeny na seznam. Cílem však není jen zjistit bezpečnostní problémy, nýbrž je také řešit. Komise povede i nadále intenzivní dialog se státy, jejich orgány civilního letectví a aeroliniemi, aby zajistila, že dosáhnou přijatelné úrovně letecké bezpečnosti na udržitelném základě.“ Nový seznam nahrazuje předchozí a je již k nahlédnutí na internetvých stránkách Komise (http://ec.europa.eu/transport/air-ban/).

  letadlo

  Touto aktualizací byly po Volare a Ukrainian Mediterranean Airlines na seznam přidány třetí ukrajinské aerolinie Ukraine Cargo Airways. Komise tak ukrajinské úřady jednoznačně vyzývá k účinnějšímu prosazování bezpečnostních standardů.

  Konžský provozovatel Hewa Bora mohl doposud podle zvláštního ujednání provozovat jediné letadlo. Platnost ujednání však skončila a veškerý provoz této společnosti je zakázán. To je ostatně i případ všech dalších dopravců, kteří mají povolení v Demokratické republice Kongo, jimž byl zakázán provoz od prvního seznamu Společenství. Uvedený seznam byl vypracován v březnu roku 2006.

  V případě TAAG Angola Airlines rozhodnutí uznává úsilí vyvinuté leteckými dopravními společnostmi a jejich úřady, avšak zároveň uvádí, že jsou zde stále zjevné bezpečnostní nedostatky, které musí být vyřešeny před tím, než bude společnost TAAG vyňata ze seznamu.

  V případě Mahan Air Komise pečlivě prostuduje dokumentaci předloženou provozovatelem a při návštěvě Iránu ověří výsledky zavedení nápravných opatření předtím, než bude moci vyjmout provozovatele ze seznamu.

  V případě společnosti Garuda Indonesia byly aerolinie vyslechnuty Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost složeným z odborníků členských států. Aerolinie učinily při zavádění nápravných opatření pokrok, ale zatím nedostatečný. Kromě toho musí indonéské úřady ještě prokázat, že dokončily nápravná opatření. Během tohoto prokazování a plnění nápravných opatření ze strany společnosti Garuda a dalších aerolinií bylo rozhodnuto, že nikdo z indonéských provozovatelů nemůže být v této fázi vyňat ze seznamu Společenství.


  Cubana de Aviacion z Kuby a Islands Development Company ze Seychel reagovaly rychle a účinně společně se svými úřady, aby vyřešily bezpečnostní problémy, a zařazení na seznam se vyhnuly. Jsou však nadále sledovány.

  Seznam Společenství nyní zakazuje všechny provozovatele z Rovníkové Guiney, Indonésie, Kyrgyzské republiky, Sierry Leone, Svazijska a Demokratické republiky Kongo. Dále jsou v Evropské unii plně zakázány operace 9 samostatných provozovatelů.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky