Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vyhlášení evropské a mezinárodní soutěže o urbanistickou podobu rue de la Loi a jejího okolí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/04/2008

Úřady regionu hlavního města Bruselu v úzké spolupráci s Evropskou komisí a městem Brusel vyhlašují velkou soutěž o novou urbanistickou podobu evropské čtvrti. Soutěž se týká oblasti kolem rue de la Roi mezi vnitřním městským okruhem a chaussée d´Etterbeek[1].


[1]   Přesné vymezení oblasti lze nalézt v oznámení o vyhlášení soutěže nebo je k dispozici v kanceláři regionu Brusel – hlavní město.

 

  architekt

  Cílem této soutěže je vytvořit takovou urbanistickou podobu, která spolu se silnou symbolikou místa nabídne příjemné veřejné prostory, upřednostní nemotorizovaný způsob přepravy a veřejnou dopravu a počítá s vysoce kvalitními ekologickými stavbami velké architektonické hodnoty.

  Projekt je v souladu s cíli stanovenými v aktuálním Rámcovém plánu pro evropskou čtvrť[1].Jde v něm o přeměnu zóny v oblast šetrnou k životnímu prostředí, která skloubí hlavní evropské a mezinárodní správní centrum v regionu s rozmanitou bytovou zástavbou, kulturními zařízeními i jinými místy pro trávení volného času. Kromě toho reaguje na společné přání regionálních úřadů a Evropské komise reorganizovat prostory Evropské komise po obou stranách rue de la Loi a zároveň posílit funkční a sociální různorodost oblasti.

  Tento ambiciózní projekt stavebních úprav počítá s racionalizací a soustředěním útvarů Komise podél rue de la Loi,což by vedlo k nárůstu kancelářských ploch Komise v oblasti ze 170 000 m2 na 400 000 m2. Cílem je dosažení vyšší hustoty zástavby v oblasti zvýšením poměru počtu pater na danou plochu ze 4,5 na 8,0.


   

  [1]    Tento rámcový plán bude schválen regionálními orgány v průběhu měsíce dubna.

   

  Podrobnosti soutěže

  Zadavatelem je Ministerstvo regionu hlavního města Bruselu, správa územního plánování a bydlení, ředitelství pro studie a plánování. Toto ředitelství soutěž vyhlašuje, bude na základě stanovisek poskytnutých poradním výborem (který tvoří dva zástupci regionu, dva zástupci města Brusel, dva zástupci Evropské komise a sedm mezinárodních odborníků vybraných z 27 členských států EU) přijímat rozhodnutí a pod svým dozorem zajistí zdárný průběh soutěže. V souladu s podmínkami soutěže budou její výsledky zveřejněny.

  Podmínky týkající se organizace a plánování soutěže byly zveřejněny v Moniteur belge a v Úředním věstníku Evropské unie. Jsou k dispozici na adresách: http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm (ref. 004445, vyd. 02/04/2008) a http://ted.europa.eu (ref. 88087, vyd. 03/04/2008).


  Předběžný časový rozvrh:

  Vyhlášení soutěže

  3. dubna 2008

  Podávání přihlášek

  30. května 2008

  Výběr tří až pěti účastníků

  30. června 2008
  (na základě návrhu poradního výboru)

  Předložení nabídek třemi až pěti účastníky

  30. září 2008

  Udělení zakázky vítězi

  3. listopadu 2008
  (na základě návrhu poradního výboru)

  Další vývoj projektu:
  Doladění urbanistické podoby

  15. listopadu 2008 až 15. března 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky