Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 83 milionů z výdajů na SZP
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2008

Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpětcelkem 83 milionů EUR, jež neoprávněně vynaložily členské státy na podporu v odvětví zemědělství. Peníze se vrací do rozpočtu Společenství buďto z důvodu neadekvátních kontrolních postupů, nebo z důvodu nedodržení pravidel EU o zemědělských výdajích. Členské státy jsou příslušné pro vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP), Komise má však zajišťovat, aby členské státy dotyčné prostředky vynakládaly řádně.

  krávy

  Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, v souvislosti s rozhodnutím Komise uvedla:„Neúnavně se snažíme udržet nejlepší možnou kontrolu nad zemědělskými výdaji. Účetní dvůr zaznamenal v posledních letech značné zlepšení v našem kontrolním systému a stávající úroveň chceme ještě dále vylepšit. Běží totiž o peníze daňových poplatníků, a ti chtějí mít oprávněně jistotu, že se tyto peníze vynakládají odpovědně.“

  Hlavní finanční opravy

  Podle nedávného rozhodnutí, které je v pořadí již sedmadvacátým od reformy režimu pro zpětné získání neoprávněně vynaložených peněz v rámci SZP z roku 1995,  se budou inkasovat nazpět prostředky od České republiky, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Portugalska, Rakouska a Španělska. Nejvýznamnější opravy:

  -       54,9 milionu EUR se požaduje nazpět po Španělsku za neoprávněné zakládání vinic v letech 2003 a 2004;

  -       11,0 milionů EUR se požaduje nazpět po Francii za nedodržení uznávacích kritérií pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny a za neuspokojivou úroveň pomoci pro jednotlivé producenty ze strany uvedených seskupení.

  Podrobnosti ohledně způsobů systému schválení ročních účetních závěrek se nacházejí v MEMO/06/178 a v informačním přehledu „Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem“, který si lze stáhnout z internetové stránky:http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

  Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví se nacházejí v připojených tabulkách.

  Účetní závěrka záruční sekce EZOZF

  Rozhodnutí 27:Opravy podle členských států

  Odvětví a důvod opravy

  Částka v mil. EUR

  Rakousko

   

  Finanční audit:překročení finančních stropů

  0,06

   

  Česká republika

   

  Finanční audit:překročení finančních stropů

  0,01

   

  Německo

   

  Rozvoj venkova – doprovodná opatření:překročení stropů

  4,26

  Finanční audit:opožděné platby

  0,08

   

  Dánsko

   

  Sušené mléko pro kasein:nedodržení všech požadavků na výrobní proces

  0,03

   

  Španělsko

   

  Ovoce a zelenina – banány:nedostatky při kontrolách kvality druhého stupně

  2,75

  Víno:neoprávněné zakládání vinic

  54,95

  Finanční audit – osvědčování:nezinkasované pohledávky

  1,90

   

  Francie

   

  Ovoce a zelenina – banány – nedodržení kritérií pro uznání u některých organizací producentů

  11,00

  Veřejné skladování cukru:deklarována nezpůsobilá množství

  -0,05

  Tabákové výrobky:neudělení sankcí 

  0,14

   

  Irsko

   

  Sušené mléko pro kasein:nedostatky při postupu odběru vzorků z výrobních šarží

  0,77

   

  Itálie

   

  Vývozní náhrady:nedostatek informací o fyzických kontrolách

  0,03

  Rozvoj venkova – doprovodná opatření:opožděné kontroly na místě, neúplné administrativní kontroly

  4,32

  Finanční audit:nedodržování platebních lhůt

  0,31

   

  Lucembursko

   

  Rozvoj venkova – doprovodná opatření:nedostatky v hlavních i doplňkových kontrolách

  0,97

  Finanční audit:překročení finančních stropů

  1,11

   

  Nizozemsko

   

  Finanční audit:překročení finančních stropů

  0,008

   

  Portugalsko

   

  Finanční audit:překročení finančních stropů

  0,27

   

  CELKEM

  83,00

  Účetní závěrka záruční sekce EZOZF

  Rozhodnutí 27:Opravy podle odvětvív mil. EUR

   

   

   

   

  Vývozní náhrady

  0,03

   

   

  Ovoce a zelenina

  13,75

   

   

  Mléko

  0,80

   

   

  Intervenční opatření

  -0,05

   

   

  Tabák

  0,14

   

   

  Víno

  54,95

   

   

  Rozvoj venkova

  9,55

   

   

  Finanční audit:opožděné platby

  0,39

   

   

  Jiné opravy

  3,35

   

   

  CELKEM

  83,00

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky