Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Říční informační služby: Komise zasílá odůvodněná stanoviska čtyřem členským státům
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2008

Evropská komise dnes rozhodla, že zašle odůvodněná stanoviska Belgii, České republice, Polsku a Slovenské republice, jelikož tyto země neprovedly do vnitrostátního práva evropská pravidla o zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb na vnitrozemských vodních cestách. Zaslání odůvodněného stanoviska je posledním krokem před případným předložením záležitosti Soudnímu dvoru.

  přístav

  Cílem dotyčné směrnice[1] je stanovení společného rámce pro říční informační služby (RIS) za účelem zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti vnitrozemské vodní dopravy. RIS tak může zlepšit konkurenceschopnost tohoto levného, hospodárného a ekologicky šetrného druhu dopravy.

  Směrnice definuje principy a požadavky pro přenos dat a zařízení RIS a zároveň i minimální úroveň služeb RIS. Dále poskytuje návrh technických pokynů a specifikací pro zprávy velitelům plavidel, elektronickou plavební mapu a informační systém, systémy sledování polohy a pohybu plavidel a systém elektronického hlášení lodí.

  Tato směrnice měla být plně provedena do vnitrostátního práva do 20. října 2007.


   

  [1]Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky