Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU vyzývá k rychlému přijetí opatření zlepšujících pracovní podmínky pro 1 milion vysílaných pracovníků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2008

Evropská komise dnes vyzvala vnitrostátní vlády k přijetí naléhavých opatření zlepšujících situaci pracovníků, kteří byli svým zaměstnavatelem dočasně vysláni do jiného členského státu, prostřednictvím lepší spolupráce mezi státními správami. V doporučení se uvádí řada konkrétních kroků, jež by měly vést k nápravě nedostatků, k nimž došlo při provádění, uplatňování a vymáhání stávajících právních předpisů. Apeluje zejména na účinnější výměnu informací, lepší přístup k nim a výměnu osvědčených postupů. Tato iniciativa navazuje na sdělení Komise o vysílaných pracovnících z června 2007.

  EU pracující

  Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, uvedl: „Odhadovaný milion vyslaných pracovníků hraje v EU zásadní roli, pokud jde o řešení nedostatku pracovní síly na evropských pracovních trzích. Směrnice o vysílání pracovníků hodlá pomoci jak poskytovatelům služeb, tak pracovníkům. Máme-li však účinně chránit pracovní podmínky a vyvarovat se závodu o nejnižší minimální mzdu v celé EU, musí členské státy lépe spolupracovat.“

  Sdělení Komise z června 2007 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb: co nejlepší využití výhod a příležitostí a současné zajištění ochrany pracovníků ( IP/07/817) uvedlo řadu nedostatků, k nimž došlo při provádění, uplatňování a přeshraničním vymáhání směrnice o vysílání pracovníků. Rozsáhlý monitoring, který provedla Komise, ukázal, že mnohé členské státy se při kontrole poskytovatelů služeb spoléhají výhradně na svá vnitrostátní opatření a nástroje a to způsobem, který není vždy v souladu se směrnicí. Rovněž upozornil na klíčové problémy, jako je například prakticky neexistující správní spolupráce, neuspokojující dostupnost informací a problémy s vymáháním v přeshraničním prostředí.

  Dnešní doporučení se zaměřuje na:

  -       lepší správní spolupráci mezi členskými státy, zejména prostřednictvím účinnějšího systému výměny informací, jako je systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, a rozvoje zvláštního mechanismu na podporu praktického provedení směrnice;

  -       lepší přístup k informacím pro poskytovatele služeb a vyslané pracovníky;

  -       výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy prostřednictvím výboru na vysoké úrovni.

  Nedostatečné vymáhání stávajících právních předpisů oslabuje jejich účinnost a ohrožuje ochranu práv vyslaných pracovníků. Nezbytná je proto úzká spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a také mezi Komisí a členskými státy, ale nesmíme zapomínat ani na důležitou roli inspektorátů práce a sociálních partnerů.

  Pracovníci a zaměstnavatelé rovněž potřebují snadno dostupné, přesné a aktuální informace o podmínkách zaměstnání, které se budou na vyslané pracovníky vztahovat v přijímajícím členském státě. Výměna osvědčených postupů a informací může dále pomoci členským státům při řešení obtíží.

  Co je vysílání?

  O pracovníku mluvíme jako o „vyslaném pracovníku“, pokud je zaměstnán v některém členském státě EU, ale je svým zaměstnavatelem na dočasnou dobu vyslán do jiného členského státu, aby tam prováděl svou práci. Poskytovatel služeb může například získat zakázku v jiné zemi a vyslat tam své zaměstnance, aby ji provedli. Takové nadnárodní poskytování služeb, kdy jsou zaměstnanci vysláni pracovat do jiného členského státu, než ve kterém obvykle pracují, spadá do zvláštní kategorie, a to do kategorie „vyslaných pracovníků“.

  Odkaz na doporučení:

  http://ec.europa.eu/employment_social/news/2008/apr/postingworkers_en.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky