Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Odborné kvalifikace: řízení pro porušení Smlouvy proti Belgii, České republice a Španělsku
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2008

Komise se rozhodla zaslat třem členským státům – jmenovitě Belgii, České republice a Španělsku – odůvodněné stanovisko, které se týká nesdělení opatření pro provedení směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací do vnitrostátního práva.

  agenda

  Tato směrnice je výsledkem reformy systému uznávání odborných kvalifikací, kterou Komise zahájila s cílem přispět k flexibilitě trhů práce, docílit větší liberalizace v oblasti poskytování služeb, podnít ve větší míře automatické uznávání kvalifikací a zjednodušit administrativní postupy.

  Uvedená směrnice jediným právním aktem konsoliduje patnáct směrnic, z nichž dvanáct bylo odvětvových a týkalo se povolání lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, lékárníka a architekta, a tři směrnice stanovovaly obecný systém pro uznávání odborných kvalifikací zahrnující většinu ostatních regulovaných povolání. Směrnice zjednodušuje strukturu systému uznávání kvalifikací a zlepšuje jeho fungování. Jejím cílem je tak zjednodušit v rámci vnitřního trhu mobilitu kvalifikovaných osob, které se přemísťují do jiného členského státu, a to buď aby zde poskytly služby, nebo aby se zde trvale usadily.

  Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy týkající se členských států naleznete na adrese:

  http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky