Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

„Debate Europe“ dává občanům možnost se vyjádřit
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/04/2008

Evropská komise si přeje zvýšit zapojení občanů do rozhodovacího procesu v EU. Ve sdělení nazvaném „Debate Europe – Využití zkušeností získaných v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi“ zavádí řadu budoucích opatření, jejichž cílem je podpořit všeobecnou a stálou diskuzi o budoucnosti Evropské unie mezi lidmi ze všech sociálních skupin, a to na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

  „Debate Europe“ dává občanům možnost se vyjádřit

  Místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová, odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii, uvedla: „Politiky EU ovlivňují život všech občanů, ať už prostřednictvím nařízení týkajících se například poplatků za roaming v rámci mobilní sítě, prostřednictvím volného pohybu osob či zboží, nebo díky mnohým dalším úspěšným opatřením na úrovni EU. Proto je nutné, aby byly politiky EU pevně zakotveny v politických stranách, v demokratických tradicích jednotlivých států a v každodenním politickém dialogu. Je třeba, aby se o nich diskutovalo na radnicích, v regionálních zastupitelstvech, ve vnitrostátních parlamentech, v televizních pořadech i na internetu.“

  Evropská komise bude v letech 2008 a 2009 spolufinancovat řadu projektů občanské společnosti v rámci akce „Debate Europe“, prováděných na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. Kromě dalšího rozvoje nejúspěšnějších iniciativ probíhajících od roku 2005 v rámci plánu D zveřejní Komise v nejbližší době výzvu k předkládání návrhů na nové projekty.

  „Debate Europe“ bude:

  -       spolufinancovat celoevropské projekty konzultací s občany řízené organizacemi občanské společnosti;

  -       podporovat opatření na úrovni jednotlivých zemí, jejichž cílem je umožnit občanům diskutovat o svých názorech mezi sebou i s místními politickými činiteli,a doplňovat tak ostatní programy a akce Evropské komise zaměřené na podporu aktivního zapojení občanů do legislativního a rozhodovacích procesu na úrovni EU;

  -       poskytovat rámec pro spolupráci mezi Evropskou komisí a ostatními orgány EU při oslovování široké veřejnosti a při překlenování propasti mezi evropskými a vnitrostátními politikami;

  -       přispívat ke spuštění internetových sítí, do nichž budou zapojeni poslanci parlamentu na evropské, národní a regionální úrovni, novináři a další evropští tvůrci veřejného mínění a jejichž prostřednictvím budou moci sdílet informace, znalosti a nápady týkající se EU;

  -       vytvářet evropské veřejné prostory v hlavních městech členských států, kde budou Komise a Evropský parlament společně pořádat výstavy, diskuze, semináře a školení o záležitostech EU;

  -       podporovat přístupvíce orientovaný na místní úroveň prostřednictvím zapojení úředníků EU do činností na regionální a místní úrovni a

  -       zvyšovat potenciál internetového diskusního fóra „Debate Europe“ mezi uživateli internetu.

  Souvislosti:

  Plán D byl spuštěn v roce 2005 v návaznosti na žádost Evropské rady z června 2005 týkající se období reflexe, během něhož se mělo zvážit, jak dále pokračovat v institucionální reformě po zamítavých výsledcích referend ve Francii a Nizozemsku.

  V letech 2005 až 2007 byla v rámci plánu D spolufinancována série šesti inovačních přeshraničních projektů konzultace s občany koordinovaných organizacemi občanské společnosti, stejně jako projekty na místní úrovni zaměřené na zapojení žen a mládeže. Podporovány byly mimo jiné diskuze na internetu, setkání evropských komisařů se členy vnitrostátních parlamentů, s občanskou společností a zástupci sdělovacích prostředků v členských státech, diskuze o záležitostech EU ve městech a obcích, informování o Evropě ve školách a občanská fóra.

  „Debate Europe“ je součástí snah o rozšíření oboustranného dialogu v rámci plánu D s ohledem na volby do Evropského parlamentu v červnu 2009. Tento oboustranný dialog má za cíl podpořit všeobecnou a stálou diskuzi o budoucnosti Evropské unie mezi lidmi ze všech sociálních skupin jak v jednotlivých zemích, tak na úrovni EU.Plán D tak doplňuje konzultace se zúčastněnými stranami, které provádí Komise v případě specifických návrhů opatření.Představuje též doplněk k různým programům Komise, jejichž účelem je podporovat aktivní evropské občanství.

  Další informace viz rovněž:

  Internetové diskusní fórum „Debate Europe“:http://europa.eu/debateeurope/

  Šest projektů plánu D a závěrečná konference:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/communicating/conference/dialogue/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky