Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rozšíření schengenského prostoru dokončeno: od 30. března zrušeny hraniční kontroly na letištích
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/03/2008

Dne 21. prosince 2007 se Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko staly součástí schengenského prostoru. V neděli dne 30. března 2008 bude o půlnoci proces rozšíření dokončen, neboť budou zrušeny hraniční kontroly na letištích pro lety mezi těmito zeměmi a také mezi ostatními 15 státy, které již byly součástí schengenského systému.

  vlajky

  Místopředseda Evropské Komise Jacques Barrot uvedl: „Zrušení hraničních kontrol na letištích je posledním krokem k ukončení jedinečného historického úspěchu: 24 zemí EU bez vnitřních hranic. Komise oceňuje ty členské státy, které na svých letištních zřídily nejmodernější bezpečností systémy a zvláštní „schengenské terminály“. Rozšíření Schengenu je názornou ukázkou závazku EU zjednodušit legální cestování po EU a vstupu do ní a zároveň posílit bezpečnost na vnějších hranicích EU.“

  Po zrušení kontroly pozemních a námořních hranic dne 21. prosince 2007 budou dne 30. března 2008 zrušeny letištní hraniční kontroly mezi Estonskem, Českou republikou, Litvou, Maďarskem, Lotyšskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem a zároveň mezi těmito zeměmi a bývalými členy schengenského prostoru ( MEMO/07/619).

  Tento časový rozdíl byl naplánován z důvodů sladění data pro odstranění hraničních kontrol na letištích a změn, ke kterým dochází jednou za půl roku, což umožňuje hladší přechod daných evropských letišť.

  Cestující budou nyní moci v rámci rozšířeného schengenského prostoru létat z jednoho letiště na druhé bez dalších formalit. To bude mít pozitivní dopad ve formě kratších čekacích lhůt a zjednodušení postupů pro občany EU a ostatní občany při letech v rámci schengenského prostoru. Kontrola totožnosti prováděná leteckými společnostmi zůstane zachována při odbavování a vstupu do letadla. Budou zachovány i standardní bezpečností kontroly prováděné u každého letu bez ohledu na místo určení.

  Zrušení leteckých hraničních kontrol v rámci rozšířeného schengenského prostoru navazuje na rozhodnutí z listopadu 2007, kdy ministři spravedlnosti a vnitřních věcí usoudili, že všechny kandidátské země splnily kritéria schengenského acquis.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky