Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise posiluje spolupráci univerzit vyučujících překladatelství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/03/2008

Dne 14. března 2008 se v Bruselu koná mezinárodní konference věnovaná tématu odborné přípravy profesionálních překladatelů – evropskému magisterskému studijnímu programu v oboru překladatelství (European Master's in Translation). Zástupci univerzit všech členských států EU a také kandidátských a třetích zemí budou s potenciálními zaměstnavateli a mezinárodními institucemi diskutovat o základních dovednostech, které by měla budoucí generace překladatelů mít. Konference se bude rovněž zabývat kritérii, která musí univerzity splňovat, aby se mohly do sítě působící v rámci magisterského programu zapojit.

  logo EU

   

  „V době rychlé politické integrace a hospodářské globalizace si jen velmi málo organizací může dovolit luxus nevyužívat služeb profesionálních překladatelů,“ uvedl Leonard Orban, Evropský komisař pro mnohojazyčnost.

  Evropský magisterský studijní program v oboru překladatelství byl zaveden s cílem pomoci institucím vyučujících překladatelství v celé Evropě a zejména v členských státech, které do EU vstoupili v letech 2004 a 2007, vyškolit vysoce kvalifikované odborníky pro instituce EU a mezinárodní instituce, kteří budou umět využívat jednotného trhu.

  Spolu s rozvojem potřeb společnosti v oblasti překladatelství se neustále vyvíjejí i prostředky pro jejich naplňování. Ovládat několik jazyků a orientovat se v právnické, ekonomické a vědecké terminologii nestačí. Dobrý překladatel musí být schopen spolehlivě převádět myšlenky mezi jazyky a kulturami, což je umění, které vyžaduje kombinaci komunikačních dovedností, zvídavého přístupu, mezikulturního povědomí a znalostí v oblasti nejmodernějších počítačových aplikací. Kromě toho je nutné, aby překladatelé uměli ovládat stále složitější překladové paměti a aby byli schopni dobře pracovat v profesi, kde počítače hrají čím dál větší roli.

  Dohoda o jednotných studijních osnovách a zavedení společné sítě jsou dva kroky důležité pro podporu výměny přednášejících a studentů mezi zúčastněnými univerzitami, jejímž prostřednictvím se zvýší standardy vyučování, profesionalita budoucích překladatelů a vznikne skutečně celoevropský trh pro vysoce kvalitní překladatele.

  Základy tohoto projektu spolupráce položila první konference zainteresovaných stran a univerzit, která se konala v říjnu 2006. Od té doby byl odvedeno mnoho práce a v druhé polovině roku 2008 zveřejní Komise výzvu univerzitám, aby s k této společné síti připojily.

  Konference bude vysílána v přímém přenosu na internetové adrese

  http://ec.europa.eu/dgs/translation/events/emt2008/index_en.htm.

  Odpovědi na dotazy, které diváci zašlou e-mailem, budou v přímém přenosu k dispozici.


  Další informace:

  Konference EMT 2008: http://ec.europa.eu/emt/

  GŘ pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Jazyky v EU: http://europa.eu/languages/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky