Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Začínající překladatelé přebírají ceny EU za překlad
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/03/2008

 

Dvacet sedm „mladých překladatelů“ – po jednom z každého členského státu EU – dnes přijelo do Bruselu převzít ceny udělené v rámci první evropské překladatelské soutěže pro školy. Evropský komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban přivítá výherce soutěže Juvenes Translatores (v latině „mladí překladatelé“) na tiskové konferenci v tiskové místnosti budovy Berlaymont a předá jim ceny.

  logo soutěže Juvenes Translatores

  „Tito mladí lidé prokázali, že jsou strůjci své vlastní budoucnosti i budoucnosti EU,“prohlásil Leonard Orban před slavnostní událostí. A dále uvedl: „Pomocí slov, která použili ve svých překladech, budují mosty mezi kulturami. Jsem rovněž pyšný na to, že práce našich překladatelů, často neviditelná, avšak nezbytná pro fungování EU, dnes stojí v centru pozornosti.“

  Po slavnostním předání cen v sídle Komise mladí překladatelé navštíví Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. Zde se výherci setkají s profesionálními překladateli, kteří se věnují překladům evropských právních předpisů a politických dokumentů, a seznámí se s tím, jaké nástroje a pracovní metody překladatelé při své práci používají. Cena zahrnuje rovněž prohlídku Bruselu.

  Všechny zainteresované strany, školy, učitelé či přátelé mohou sledovat slavnostní předání cen prostřednictvím přímého přenosu po internetu. Link pro sledování této události bude přístupný na webových stránkách soutěžeJuvenes Translatores:http://ec.europa.eu/translation/contest/index.htm.

  Soutěž Juvenes Translatores, kterou pořádalo Generální ředitelství pro překlady Evropské komise, proběhla současně ve všech členských státech dne 14. listopadu 2007 pod dohledem zúčastněných škol.

  Účastníci měli dvě hodiny na překlad originálního textu v jedné z 23 různých jazykových verzí na téma odpovědné a alternativní turistiky do jakéhokoli jiného úředního jazyka EU.

  Bylo doručeno více než 1 300 překladů, které představovaly 134 různých kombinací výchozích a cílových jazyků.Překladatelé generálního ředitelství pro překlady tyto texty ohodnotili a přispěli tak k výběru nejlepšího překladu z každého členského státu EU.

  Tuto vůbec první překladatelskou soutěž uspořádala Evropská komise jako pilotní projekt s cílem zvýšit povědomí o klíčové úloze překladů v politice mnohojazyčnosti, již Komise uplatňuje. Projekt dal rovněž studentům možnost uvědomit si, jaké to je být překladatelem.

  Další informace:

  Překladatelská soutěž:http://ec.europa.eu/translatores/

  GŘ pro překlady:http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Jazyky v EU:http://europa.eu/languages/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky