Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Co pro vás EU udělala v roce 2008?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/12/2008

 

Evropská komise vydala svou multimediální ročenku, v níž jsou uvedeny některé z nejdůležitějších úspěchů, jichž Evropská unie dosáhla v roce 2008. Ročenka uvádí řadu úspěšných případů, kdy opatření EU přinesla občanům konkrétní výsledky, a to v oblastech od bezpečnosti hraček až po zmírňování dopadů finanční krize.

  vlajky států EU

  „Příklady v ročence jasně ukazují, že EU přináší pozitivní a viditelné výsledky v našem každodenním životě v pozici spotřebitelů, cestujících a pracovníků“, uvedla místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová, odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii.

   

  Letos bylo vybráno těchto deset témat:

   

  -       kontrola nad používáním chemických látek v Evropě

  -       společná reakce na finanční krizi

  -       lepší práva pro dočasné pracovníky

  -       opatření pro bezpečnost dětí

  -       rovná práva pro cestující s omezenou pohyblivostí

  -       pomoc pro stabilitu a demokracii

  -       využívání energetických zdrojů, aniž by byla ohrožena naše planeta

  -       lepší přístup ke zdravé stravě

  -       vzájemná pomoc zemí EU při katastrofách

  -       transparentnější financování ze zdrojů EU

   

  Multimediální formát zajišťuje, že občané mají k ročence přístup na internetu, kde jsou pro příslušné téma každého textu uvedeny příklady v krátkých videoklipech.

   

  Je k dispozici na stránce:     ec.europa.eu/snapshot2008

   

  Brzy bude k dispozici brožura v tištěné podobě ve všech 23 úředních jazycích Evropské unie.

   

  Výběr z minulého roku je možné zhlédnout na adrese:    ec.europa.eu/snapshot2007/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky