Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Bezpečné, inovativní a dostupné léky: obnovená vize pro farmaceutický průmysl
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/12/2008

Pokud jde o inovace ve farmaceutickém průmyslu, ztrácí EU svou významnou pozici. Evropští pacienti se stále potýkají s nerovným přístupem k informacím o lécích a vyskytuje se čím dál více padělků. Komise hodlá těmto výzvám čelit pomocí balíčku dokumentů, který se skládá ze čtyř hlavních částí: 1. sdělení, které má podnítit úvahy o možnostech zlepšení přístupu na trh a vyvinout iniciativy k podpoře farmaceutického výzkumu v EU; 2. návrh řešení rostoucího problému padělků a nelegální distribuce léků; 3. návrhy umožňující občanům přístup ke kvalitním informacím o lécích na předpis a 4. návrhy na zlepšení ochrany pacientů tím, že bude posílen systém EU pro sledování bezpečnosti léků („farmakovigilance“).

  globus se stetoskopem

  Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, odpovědný za podniky a průmysl, uvedl: „Veškeré návrhy, které dnes předkládáme, vycházejí z potřeb a zájmů pacientů. Evropští občané by měli mít možnost užívat bezpečné, inovativní a dostupné léky. Měli by mít k dispozicikvalitní informace o dostupných lécích a léčbě, neboť jde o jejich zdraví. Hodláme obnovit tradiční úlohu EU jakožto lékárny pro celý svět.“

  Farmaceutický průmysl významným způsobem přispívá k dobrým životním podmínkám v Evropě i ve světě tím, že zajišťuje dostupnost léků a podporuje hospodářský růst a udržitelnou zaměstnanost. Pro Evropu byl a nadále zůstává strategickým odvětvím. Zaměstnává více než 634 000 osob a představuje přes 17 % výdajů EU na výzkum a vývoj. Nejdůležitější však je, že díky inovacím v oblasti humánních léčiv mohou pacienti využívat možností léčby, které před několika desítkami let nebyly myslitelné. Bylo dosaženo velkých úspěchů. Budeme se však muset vypořádat se zásadními zdravotními, hospodářskými a vědeckými výzvami:

   

  • Rostoucí globalizace v tomto odvětví přináší nové příležitosti, avšak i nová úskalí. Otevírají se nové trhy a vyskytuje se stále více padělaných léčiv.
  • Farmaceutický trh EU má své nedostatky, které omezují přístup pacientů k lékům a k příslušným informacím a které rovněž oslabují konkurenceschopnost tohoto odvětví.

   

  Dnes předložené sdělení podává přehled legislativních návrhů, politických iniciativ a projektů mezinárodní spolupráce:

   

  1. Legislativní návrhy:

  • řešení rostoucího problému padělků a nelegální distribuce léků (viz memo),
  • umožnění přístupu občanů ke kvalitním informacím o lécích na předpis (viz memo),
  • zlepšení ochrany pacientů tím, že bude posílen systém EU pro sledování bezpečnosti léků („farmakovigilance“) (viz memo).


  Tyto návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu a Radě.

   

  2.  Politické sdělení:

  • diskuse s členskými státy o možnostech zlepšení přístupu na trh tím, že bude zvýšena transparentnost při rozhodování o cenách a stanovení výše úhrady,
  • vývoj iniciativ k podpoře farmaceutického výzkumu v EU,
  • intenzivnější spolupráce s hlavními partnery (USA, Japonsko, Kanada) v zájmu zvýšení bezpečnosti léků v celém světě,
  • posílení spolupráce s novými partnery (Rusko, Indie, Čína).

   

  Více informací:

   

  http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky