Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/11/2008

Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila. Podle dnes uveřejněné zprávy Evropské komise vzrostla z 18,2 % v červnu 2008 na 21,7 % v červenci 2008. Ze zprávy rovněž vyplývá, že rozdíl mezi zeměmi EU se zmenšuje (z 28,4 procentních bodů v červenci 2007 na 27,7 procentních bodů v červenci 2008). Se 17 miliony pevných širokopásmových připojení zavedenými za jeden rok ukazují dnes zveřejněné údaje, že se vysokorychlostní připojení k internetu v EU rozšiřuje stále dále a rychleji, zatímco se začíná prosazovat rovněž mobilní širokopásmové připojení (6,9% podíl). Tři čtvrtiny širokopásmových připojení v EU nabízejí rychlost stahování 2 milionů bitů za sekundu (Mbit/s) a více, tedy rychlost, která podporuje například internetové televizní vysílání.

  internetové připojení

   

  Růst širokopásmového připojení zůstává nadále vysoký a vedoucí země EU zaujímají v míře rozšíření širokopásmového připojení pevné přední pozice na světě,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Jsem rovněž ráda, že je ostatní země Evropy dobíhají. V souladu s  plánem evropské hospodářské obnovy, který Komise předložila tento týden, plánujeme poskytnout další 1 miliardu EUR z finančních zdrojů EU na infrastrukturu pro vysokorychlostní přístup k internetu. Očekávám, že tímto doplňkovým opatřením spojeným se silným politickým důrazem na účinnou konkurenci a další otevírání trhu otevřeme cestu k „širokopásmovému připojení pro všechny Evropany“ do roku 2010 a k „vysokorychlostnímu přístupu k internetu pro všechny Evropany“ do roku 2015.“

  Podle nových údajů, které byly dnes uveřejněny Evropskou komisí, růst širokopásmového připojení v celé EU i přes snížení perspektiv růstu v celém hospodářství v uplynulém roce pokračoval, a to o 19,23 % mezi červencem 2007 a červencem 2008. K 1. červenci 2008 bylo v EU víc než 107 milionů pevných širokopásmových připojení, což je o 17 milionů více než v červenci 2007. Nejvyšší míry růstu dosáhla Malta (+ 6,7 připojení na 100 obyvatel), Německo (+ 5,1 připojení na 100 obyvatel) a Kypr (+ 4,9 připojení na 100 obyvatel), zatímco Finsko (+ 1,9 připojení na 100 obyvatel) a Portugalsko (+ 1,0 připojení na 100 obyvatel) posílily nejméně.

  V rozšíření širokopásmového připojení si celkově ve světovém měřítku uchovávají s podílem vyšším než 35 % první pozice i nadále Dánsko a Nizozemsko. Podle statistických údajů OECD z června 20008 překonává Spojené státy (25% podíl) devět zemí EU, a to Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Spojené království, Lucembursko, Belgie, Francie a Německo.

  Rozdíl mezi nejvýkonnější zemí (Dánsko s 37,2% podílem) a nejméně výkonnou zemí (9,5% podíl v Bulharsku), pokud jde o širokopásmové připojení, zůstává významný, poprvé se však zmenšuje. (V červenci 2007 činila míra rozšíření v Dánsku 34,1 %, zatímco v Bulharsku 5,7 %). Rozdíl způsobuje především slabá konkurence a nedostatky v regulaci. Zatímco se například tržní podíl zavedených poskytovatelů širokopásmového připojení začíná ustalovat na přibližně 45 %, v některých zemích (Bulharsko, Francie, Irsko, Litva, Rakousko, Rumunsko a Španělsko) se od července 2007 zvýšil. Tyto hlavní překážky rozvoje širokopásmového připojení je třeba odstranit reformou telekomunikačních předpisů EU, která je v současnosti projednávána v Evropském parlamentu a v Radě ministrů (MEMO/08/739).

  Komise rovněž zveřejnila první údaje týkající se rychlostí pevného širokopásmového připojení, které jsou ve znalostní společnosti důležitým ukazatelem. 74,8 % oznámených připojení v EU je v rozsahu 2 Mbit/s a více: 62 % mezi 2 a 10 Mbit/s, 12,8 % nad 10 Mbit/s. Díky vyšším rychlostem přenosů dat disponují zákazníci obvykle širším výběrem a nižší cenou za megabit. Pouze 1,4 % uživatelů internetu v Evropě má přístup k extrémně rychlým připojením (až 100 Mbit/s a více), zejména přes optické vlákno.

  Širokopásmové připojení prostřednictvím digitální účastnické linky (digital subscriber line – DSL) zůstává v EU s přibližně 86 miliony linek stále nejrozšířenější technologií. Tempo růstu DSL však nadále rychle klesá. V porovnáním s červencem 2007 se zpomalilo o 10,9 % ve prospěch jiných technologií pevného širokopásmového připojení, jako je kabel, optické vlákno do domu (fibre to the home, FTTH) a bezdrátová místní smyčka.

  Rostoucí konkurence spočívající na infrastruktuře se odráží například v tom, že produkty založené na volném přístupu k účastnickému vedení nadále vykazují silný růst, což je výsledek zejména úspěšné regulace v posledních letech. 65,3% všech linek DSL alternativních provozovatelů (24,7 milionu připojení) je cele nebo částečně zpřístupněno oproti 45,4 % v červenci 2007. Tento vývoj jde na úkor důležitých typů připojení prostřednictvím alternativních provozovatelů na velkoobchodní úrovni, jejichž podíl přístupu k bitovému toku (5,9 milionu připojení) a dalšího prodeje (6,9 milionů připojení) nadále klesá.

  Jiné poprvé uveřejněné údaje ukazují, že v mnohých členských státech zřejmě nabývá na významu širokopásmové připojení založené na mobilních technologiích, jako například 3G a datové služby prostřednictvím datových karet. Dánsko, Itálie, Německo, Řecko, Slovinsko a Španělsko oznámily podíl mobilního širokopásmového připojení vyšší než 10 %. V EU bylo k 1. červenci 2008 celkem 34 milionů zákazníků používajících mobilní širokopásmové připojení (bez Francie, Nizozemska a Spojeného království, které neposkytly relevantní informace). Míra rozšíření mobilního širokopásmového připojení, kterou se měří podíl celkového počtu obyvatel využívajících mobilní širokopásmové připojení, je v rozmezí od méně než 1 % (Belgie a Kypr) po téměř 20 % (Španělsko). Průměr EU je 6,9 %. Počet mobilních širokopásmových připojení, které využívají pouze specifické datové karty, modemy nebo klíče, zpravidla používané pro přístup k mobilnímu internetu prostřednictvím přenosných počítačů, je podstatně nižší (přibližně 2 až 3 %). 


  Souvislosti:

   

  Dostupnost širokopásmového připojení je klíčovým ukazatelem rozvoje informačních a komunikačních technologií.Komise na základě údajů potvrzených členskými státy podává dvakrát ročně zprávu o vývoji na trzích se širokopásmovým připojením v EU. V plánu evropské hospodářské obnovy, který Komise předložila tento týden ( IP/08/1771, MEMO/08/735) se na léta 2009/2010 navrhuje uvolnění nových finančních zdrojů EU pro dosažení „vysokorychlostního přístupu k internetu pro všechny“ v Evropě.

   

  Zpráva je k dispozici na internetové adrese:

   

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/broadband_access/Broadband_data_july_08.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky