Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise povolila českou státní podporu pro autobusové dopravce na jižní Moravě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/11/2008

 

Evropská komise dnes dospěla k závěru, že vyrovnávací platby poskytnuté jihomoravským autobusovým dopravcům v České republice představují opatření státní podpory. Opatření byla shledána slučitelnými se společným trhem.

    dva autobusy

    České orgány poskytovaly v letech 2003 až 2005 na základě smluv vyrovnávací platby autobusovým dopravcům na jižní Moravě za provozování služeb veřejné dopravy.

    Komise při posuzování shledala, že smlouvy nebyly uzavírány s provozovateli vybranými v otevřeném výběrovém řízení. Nelze proto vyloučit, že úhrady vyplacené provozovatelům dopravy na základě uvedených smluv zahrnují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

    Komise nicméně došla k závěru, že vzhledem k tomu, že platby se vztahovaly pouze na pokrytí ztrát, nedošlo k nadměrnému odškodnění a opatření jsou v souladu s článkem 73 Smlouvy.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky