Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise diskutuje o aktivním zapojení občanů a uděluje občanským projektům ocenění Zlaté hvězdy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/11/2008

 

Evropská komise dnes na slavnosti v Bruselu udělí dvanácti letos vybraným projektům, které jsou zaměřeny na účast občanů, ocenění „Zlaté hvězdy aktivního evropského občanství“. Na slavnosti bude rovněž oficiálně zahájeno fórum Evropa pro občany 2008, které nabídne příležitost diskutovat o otázce zapojení občanů a o jeho přínosech pro Evropu.

  vlajky států EU

  Ocenění Zlaté hvězdy je každoročním oficiálním vyznamenáním projektů financovaných v rámci programu Evropa pro občany, jehož cílem je zapojit občany do budování Evropy. Pouze za rok 2008 má tento program mobilizovat téměř milion přímých účastníků, kteří dostanou možnost objevovat kulturní odlišnosti i společné prvky s občany z jiných částí Evropy. Na více než 1 200 výměnných akcích se setkají lidé z téměř 4 000 měst v celé Evropě a budou diskutovat o tom, jak společné evropské hodnoty ovlivňují jejich každodenní život. Tím, že jsou v rámci programu finančně podporovány projekty zabývající sepřipomínáním minulosti, pomáhá program zvyšovat povědomí Evropanů o jejich společné historii.

  Fórum dnes zahájí Ján Figel', evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, Jean-Pierre Jouyet, francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti, Marek Mora, náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti České republiky a Hannu Takkula, poslanec Evropského parlamentu a předseda poroty pro ocenění Zlaté hvězdy.

  „Projekty, kterým dnes udělujeme ocenění Zlaté hvězdy, ukazují, že Evropa je budována pro své občany – a že právě evropští občané jí přinesou největší prospěch. V Evropské unii nejde jen o obchod a hospodářství– potřebujeme více rozvíjet i její lidskou stránku. Jsem přesvědčen, že větší zapojení občanů bude Evropě ku prospěchu a napomůže jejímu zlidštění. To potvrdí i svědectví, která budeme zítra prezentovat na fóru,“ uvedl komisař Figel'.

  Na plenárních zasedáních a seminářích během fóra Evropa pro občany dne 14. listopadu budou poskytnuty informace o různých podobách účasti občanů a o nástrojích k její aktivní realizaci. Pečlivá pozornost bude věnována nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu a novým, inovačním formám zapojení občanů.

  Hlavní řečníci, mezi něž bude patřit Sandra Kalniete, poslankyně lotyšského parlamentu a bývalá členka Evropské komise, která ve své zemi hrála aktivní úlohu v hnutí za nezávislost, a Tommaso Padoa-Schioppa, považovaný za zakladatele a intelektuálního iniciátora v souvislosti s konceptem eura, na základě vlastních zkušeností pohovoří o přínosech zapojení občanů v Evropě.

  Akce se mohou účastnit novináři. Během tiskové konference po slavnostním předání ocenění dne 13. listopadu bude možné klást otázky Jánu Figel'ovi, J. Marszalkovi, starostovi města Osvětim v Polsku, a Hannu Takkulovi.

  Další informace:

  Více o slavnostním předání ocenění a programu fóra naleznete na stránce http://ec.europa.eu/citizenship.

  Registrace na akci:  http://www.europe-for-citizens.eu/.

  Stručné shrnutí vítězných projektů:   dodatek

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky