Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Auditoři vystavili účetnictví EU dobré vysvědčení; Komise vybízí členské státy předcházet chybám
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/11/2008

Účetnictví EU obdrželo od Evropského účetního dvora vysvědčení „o dobrém zdravotním stavu“. Dvůr rovněž shledal, že většina zkontrolovaných plateb EU byla správná, třebaže v některých oblastech byla četnost chyb stále příliš vysoká. Jde zejména o výdaje na regiony EU a na zvýšení zaměstnanosti (politika soudržnosti), kde jsou granty spravovány vnitrostátními orgány. Mimo tuto oblast je podle odhadu Dvora více než 95 % plateb bezchybných.

  vlajka EU

  „Komise vítá konstruktivní analýzu auditorů a bude nadále usilovat o zdokonalení svého finančního řízení a řešit zjištěná pochybení. Pevně doufám, že zpráva přiměje členské státy k lepší kontrole, tak aby zjištěné chyby byly napraveny a aby k nim nedocházelo,“ prohlásil místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům.

  Neoprávněné platby navráceny

  Účetní dvůr zjistil největší míru chyb ve strukturálních fondech, jež jsou spravovány členskými státy. „Komise bez váhání zaujme tvrdý postoj a pozastaví platby, dokud všechny členské státy nepřijmou náležitá nápravná opatření. A pokud mají chyby finanční dopad, budou peníze zase navráceny“, dodal Siim Kallas. Pokud jde o strukturální fondy, celkové finanční opravy, které Evropská komise uložila členským státům, dosahují jen za tento rok výše 843 milionů EUR. Dalších 1,5 miliardy EUR bude podle očekávání navráceno do března 2009.

  Čisté účty, lepší kontroly

  Komise vítá jak jasné stanovisko Účetního dvora k účtům, tak i pozitivnější hodnocení kontrolních systémů: v roce 2007 tak vůbec poprvé nebyla žádné oblasti politiky udělena „červená karta“ pro neefektivnost kontrolního systému.

  Přímé dotace zemědělcům jsou udělovány náležitě

  Pokud jde o chyby v platbách, laťka je nastavena velmi vysoko: ke spokojenosti auditorů musí být alespoň 98 % plateb provedeno bezchybně. Nyní to platí např. pro přímé platby zemědělcům (Evropský zemědělský záruční fond ) nebo administrativní výdaje.

  Ve většině ostatních oblastí rozpočtu od výzkumných grantů po humanitární pomoc se míra bezchybnosti plateb pohybuje mezi 95 až 98 procenty.

  Strukturální fondy, tj. platby na regiony EU a na zvýšení zaměstnanosti, jež jsou spravovány členskými státy, zůstávají i přes jistá vylepšení kontrolních systémů jedinou oblastí, kterou auditoři označili jako neuspokojivou (tzn. míra chybovosti přesahuje 5 %).

  Zjednodušení a transparentnost: méně prostoru pro chyby

  Dochází ke zjednodušení zbytečně obtížných pravidel, např. ve větší míře se používají paušální platby, čímž se lze vyhnout složitým propočtům, ve kterých je pravděpodobnost udělat chybu větší.

  Rovněž se zvyšuje transparentnost rozdělování finančních prostředků. Informace o příjemcích, kteří dostávají finanční prostředky přímo od Komise, již lze jednoduše nalézt na internetu v rámci systému finanční transparentnosti: (http://ec.europa.eu/grants/search/index_en.htm). Všechny členské státy také musí zveřejnit informaci, komu poskytují peníze EU:

  • do konce roku 2008, pokud jde o strukturální fondy a dotace na rozvoj venkova;
  • od roku 2009, pokud jde o zemědělské dotace

  Další informace:

   

  Jak je to doopravdy? Výdaje EU – mýty a fakta:

  http://ec.europa.eu/budget/documents/publications_en.htm

  Prohlášení evropské komisařky pro regionální politiku Danuty Hübnerové:

  http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video3/dg_comm/60069_8414.rm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky