Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Odstranění chudoby: Evropský rok 2010 začíná již dnes!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/10/2008

V předvečer Mezinárodního dne za odstranění chudoby se ministři členských států EU účastní setkání na vysoké úrovni zaměřeného na boj proti chudobě a na podporu sociálního začleňování. Rok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučenía dnešní setkání v Marseille ve Francii znamená začátek jeho příprav v celé Evropě. K účasti na této kampani jsou přizvány nevládní organizace, orgány působící na místní úrovni a všichni ti, kdo bojují proti sociálnímu vyloučení. Rozpočet této iniciativy bude činit minimálně 26 milionů EUR, z nichž 17 milionů poskytne EU.

  člověk spící venku na lavičce

  Komisař pro sociální věci Vladimír Špidla prohlásil: „Evropa je jedním z nejbohatších regionů světa, a přesto je zde život  78 milionů lidí ohrožen chudobou. Něco takového je zcela nepřijatelné. Je třeba, abychom byli aktivnější a změnili přístup. Evropská unie, vlády jednotlivých států a občané mohou a musí společně učinit kroky k odstranění chudoby. Osm let po vyhlášení první evropské strategie pro sociální začleňování přišel čas znovu potvrdit závazek EU ke splnění tohoto důležitého cíle. V průběhu roku 2010 budou po celé EU pořádány akce, jež upozorní na různé podoby chudoby a vyloučení v Evropě.“

  Cílem Evropského roku 2010 je:

  -       uznat právo a schopnost sociálně vyloučených osob hrát aktivní úlohu ve společnosti;

  -       zdůraznit odpovědnost každého člena společnosti za boj s chudobou;

  -       podpořit sociální soudržnost a šířit úspěšné postupy v oblasti začleňování;

  -       posílit závazek všech hlavních politických činitelů podniknout účinnější kroky.

  V EU je 78 milionů osob – tj. 16 % celkové populace a 19 % dětí – v současné době ohroženo chudobou. Podle definice uznávané na úrovni EU jsou lidé považováni za ohrožené chudobou, pokud jejich životní příjem nedosahuje 60 % průměrného příjmu domácností v jejich zemi. V roce 2004 (poslední dostupný údaj) muselo přibližně 23,5 milionůobčanů žít za méně než 10 EUR na den.

  Průzkumy Eurobarometr ukazují, že Evropané považují chudobu za rozšířený problém. Lidé v EU se domnívají, že zhruba každý třetí člověk (29 %) v jejich okolí žije v chudobě a že každý desátý trpí extrémní chudobou.

  Poté, co v roce 2000 EU zavedla svou otevřenou metodu koordinace vnitrostátních politik pro boj s chudobou a sociálním vyloučením, má nyní všech 27 členských států víceleté národní akční plány. Před rokem 2000 takové strategie prováděly pouze tři členské státy.

  Aktivity EU podporují vysoké standardy založené na společně dohodnutých cílech, přičemž každá země může své politiky přizpůsobit vnitrostátní situaci. Evropský sociální fond (ESF) nyní představuje okolo 10 % rozpočtu EU a v členských státech každoročně investuje přibližně 10 miliard EUR do lidských dovedností.

  Dnešní setkání ministrů následuje po sedmém výročním evropském kulatém stolu o chudobě, který společně pořádala Evropská komise a francouzské předsednictví EU ve dnech 15. a 16. října 2008. Cílem setkání je podnítit k činnosti různé aktéry působící v dané oblasti a podpořit dialog o sociálním začleňování. Letos se akce zaměřila na nedávné doporučení Komise o strategiích pro aktivní začleňování, určené vládám jednotlivých států (viz IP/ 08/1448).

  Více informací:

  Stránky Evropské komise věnované sociálnímu začleňování

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=437&langId=cs

  Průzkum Eurobarometr: „Chudoba a vyloučení“

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_279.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky