Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise usnadňuje oznamovací postup pro vnitrostátní regulační orgány v oblasti telekomunikací
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/10/2008

Komise dnes rozhodla, že sníží administrativní zátěž vnitrostátních telekomunikačních regulátorů při podávání návrhů opatření Komisi. Od roku 2003 Komise přezkoumala více než 800 rozhodnutí vnitrostátních regulátorů o zrušení tradičních telekomunikačních monopolů a zpřístupnění sítí konkurenci. Dnes přijala nové doporučení, týkající se procesních pravidel pro celoevropský mechanismus konzultací (nazývaný také „postup podle článku 7“), který umožní vnitrostátním regulátorům používat pro vyrozumění Komise o určitých rozhodnutích jednotný, zjednodušený a zkrácený formulář. Tím se značně usnadní a zrychlí konzultační mechanismus EU.

  klávesnice mobilního telefonu

  Za účelem dalšího zjednodušení tohoto procesu doporučení Komise rovněž vybízí vnitrostátní regulační orgány, aby Komisi předkládaly analýzy trhu zároveň s navrhovanými regulačními opatřeními (a nikoli odděleně). Souběžné předkládání je totiž osvědčeným postupem, který používá většina členských států. Tato pravidla jsou dalším krokem k včasnějšímu provádění regulačních opatření a ke zvýšení právní jistoty subjektů investujících do odvětví telekomunikací EU. V konečném důsledku z toho budou těžit spotřebitelé.

  Komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová k tomu uvedla: „Na telekomunikačním trhu došlo k výraznému pokroku, zintenzívnila se konkurence a zvýšila možnost výběru pro spotřebitele. Komise tak mohla vloni zkrátit seznam regulovaných trhů o více než polovinu. I nadále chceme snižovat administrativní zátěž vnitrostátních regulátorů a pokračovat tak v cestě efektivnější regulace. Je na čase zpřístupnit zdroje a zaměřit se na trhy, kde přetrvávají problémy a kde účinná hospodářská soutěž stále ještě musí být pod dohledem regulačních orgánů, např. na trhu s širokopásmovým připojením.“

  „Stále je potřeba pracovat na zdokonalení hospodářské soutěže v odvětví telekomunikací tak, aby z ní měli užitek evropští spotřebitelé. Omezení byrokracie umožní lépe nasměrovat zásahy veřejného sektoru,“ řekla Neelie Kroesová, komisařka EU pro hospodářskou soutěž. „Dnes přijatá zjednodušení zdůrazňují naši snahu zaměřit regulaci pouze na oblasti, kde hospodářská soutěž řádně nefunguje.

  Komise dnes přijala revidované doporučení zjednodušující a usnadňující postupy EU pro přezkoumání vnitrostátních regulačních opatření, což povede k účinnější regulaci telekomunikací v EU.

  Zjednodušený oznamovací postup se vztahuje na:

  -        rozhodnutí o zrušení regulace trhů, které na základě posouzení Komise v daném odvětví regulaci nadále

           nepotřebují (a které již nejsou obsaženy v doporučení o příslušných trzích z listopadu 2007, ( IP/07/1678).

  -        rozhodnutí o neregulování trhů, u kterých Komise považuje regulaci určitých odvětví za vhodnou, kde ale

           zároveň existuje účinná hospodářská soutěž v rámci příslušného členského státu.

  -        úpravy technické stránky u již dříve zavedených regulačních opatřeních (např. dodací lhůty a rozšíření

           oznamovací povinnosti).

  -        rozšíření již existujících opatření na subjekty na trhu nacházející se v podobné situaci (zejména v oblasti

           ukončování hovorů).

  Komise v zásadě nebude mít připomínky k takovýmto opatřením.

  Za účelem sladění zjednodušené administrativy s potřebou účinného vyhodnocování vybízí revidované doporučení vnitrostátní regulační orgány, aby v souladu s mechanismem EU pro přezkoumání vnitrostátních regulačních opatření (také známým jako „postup podle článku 7“) ( MEMO/08/620) předkládaly navrhovaná regulační opatření zároveň s analýzou trhu. Tato úprava sníží časové prodlevy v zavádění regulací a posune kupředu vybudování dynamického, plně funkčního a jednotného telekomunikačního trhu, z něhož budou moci mít prospěch všichni poskytovatelé telekomunikačních služeb i všichni spotřebitelé.

  V souladu se strategií pro lepší regulaci ( IP/05/96) bude Komise monitorovat praktické důsledky nového doporučení a použije připravovanou reformu předpisů EU o telekomunikacích ( IP/07/1677) (která má být projednána v Radě pro telekomunikace v listopadu 2008) k omezení administrativní zátěže kladené na regulační orgány a na subjekty na trhu.

  Souvislosti

  Podle článku 7 rámcové směrnice, který se týká současných předpisů EU o telekomunikacích, je od vnitrostátních regulačních orgánů požadováno, aby informovaly Komisi a další vnitrostátní orgány EU o návrzích opatření, která hodlají přijmout. Komise přezkoumá, jestli jsou tato opatření v souladu s právem EU a s principy jednotného trhu, a pokud shledá, že ne, může požádat o jejich stažení.

  Poté co vnitrostátní regulační orgány usoudily, že na většině maloobchodních trhů a na některých velkoobchodních trzích již existuje účinná hospodářská soutěž, snížila v listopadu 2007 Komise počet regulovaných trhů podle postupu stanoveného v článku 7 z 18 na 7 ( IP/07/1678).

  Doporučení (včetně jednotného zkráceného formuláře) je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky