Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský den bezpečnosti silničního provozu 2008 má přispět ke zlepšení bezpečnosti provozu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/10/2008

Dnes se podruhé koná Evropský den bezpečnosti silničního provozu. Evropská komise pořádá při té příležitosti v Paříži ve spolupráci s francouzským předsednictvím konferenci, jíž se účastní přes 600 osob. Tématem konference je bezpečnost silničního provozu ve městech. Po boku místopředsedy Komise pro dopravu Antonia Tajaniho a místopředsedy pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Jacques Barrota se jí účastní i francouzský státní tajemník pro dopravu Dominique Bussereau a italský ministr pro dopravu Altero Matteoli.

  auta

  „V městských oblastech se stanou dvě třetiny dopravních nehod a jedna třetina nehod se smrtelnými následky. Proto jsme se rozhodli druhý Evropský den bezpečnosti silničního provozu zaměřit na bezpečnost tohoto provozu ve městech. Je to výborná příležitost, jak o problematice informovat evropskou veřejnost,“ řekl místopředseda Tajani. Bezpečnost silničního provozu je jednou z jeho priorit.

  Pařížská konference o bezpečnosti silničního provozu v urbanizovaných oblastech se zabývá třemi základními okruhy problémů: potřebami zranitelných účastníků silničního provozu, např. chodců, cyklistů a řidičů jednostopých vozidel; úpravami ve městech s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu; změnou chování občanů tak, aby se vytvořilo klima podporující prevenci dopravních nehod.

  Cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městech, a to účinnější vzájemnou komunikací účastníků silničního provozu i účinnější komunikací mezi účastníky silničního provozu a těmi, kdo mají v této oblasti rozhodovací pravomoc. Kromě toho se akce účastní na čtyřicet vystavovatelů. Ti zde prezentují nejvýznamnější iniciativy v Evropě zaměřené na zvyšování bezpečnosti silničního provozu a nejvýznamnější pokrok v této oblasti.

  Některé členské státy podpoří centrální akci i samostatnými akcemi, tak jako v minulém roce. Bližší informace jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Evropského dne bezpečnosti silničního provozu.   

  Tématem prvního Evropského dne bezpečnosti silničního provozu byli mladí řidiči. V jeho rámci se konala konference v Bruselu a mladí řidiči tak dostali k dispozici prostor pro výměnu zkušeností a vyjádření požadavku, aby se instituce a další subjekty, jichž se bezpečnost silničního provozu týká, zasadily o zvyšování bezpečnosti silničního provozu v Evropě.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky