Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise schválila České republice státní podpory ke zlepšení veřejné dopravy ve Středních Čechách
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/10/2008

Evropská komise se dnes rozhodla nevznášet připomínky ke dvěma režimům státní podpory České republiky, které se zaměřují na zlepšení veřejné dopravní infrastruktury v regionu Střední Čechy. Podporované projekty budou znamenat zřízení záchytných parkovišť Park and Ride pro občany dojíždějící do zaměstnání a rovněž plniček na alternativní paliva vyhrazených pro provozovatele veřejné dopravy. Napomohou integrovanému systému veřejné hromadné dopravy a usnadní kombinaci různých druhů dopravy, např. automobilové, železniční, autobusové a cyklodopravy. Více než 50 % obyvatel tohoto regionu dojíždí do zaměstnání a zvyšuje se využívání individuální dopravy. České orgány také očekávají pozitivní vliv na životní prostředí tím, že se sníží emisní zátěž a dopravní zácpy v městských oblastech.

  Komise schválila České republice státní podpory ke zlepšení veřejné dopravy ve Středních Čechách

  Opatření[1] spočívají v dotacích, které obdrží dopravci a obce za účelem investování do záchytných parkovišť Park and Ride (jedná se o přibližně 20 projektů v blízkosti významných autobusových terminálů a železničních zastávek) a do plniček na alternativní paliva vyhrazených pro provozovatele veřejné dopravy. Roční rozpočet režimu finanční podpory činí 155,5 milionu CZK (6,5 milionu EUR) pro záchytná parkoviště Park and Ride a 124,16 milionu CZK (5,2 milionu EUR) pro výstavbu plniček na alternativní paliva. Doba trvání režimů podpory je 6 let (od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2014).

   

  [1]    Státní podpora N 370/2008 Režim veřejného financování projektů infrastruktury „Park and Ride“ a státní podpora N 371/2008 Veřejné financování projektů na výstavbu infrastruktury pro ekologickou dopravu (výstavba plniček na alternativní paliva pro dopravce provozující veřejnou dopravu).

  Ačkoli podpora poskytnutá dopravcům pro ně bude znamenat hospodářskou výhodu, Komise dospěla k závěru, že navrhované režimy podpory jsou v souladu s právními předpisy Společenství, neboť se týkají investic do veřejné dopravní infrastruktury.

  Komise ve své zelené knize o městské mobilitě[1] z roku 2007 jako součásti své politiky městské dopravy zdůraznila, že veřejné orgány by měly podporovat součinnost více druhů dopravy a zajistit účinnou veřejnou dopravní infrastrukturu. Dále uvádí, že přitažlivá parkoviště typu Park & Ride mohou být pobídkou pro kombinování soukromé a hromadné dopravy a mohou snížit používání automobilů v centrech měst. Komise proto oceňuje úsilí České republiky zaměřené na zlepšení sítě veřejné dopravy v regionu Střední Čechy.

  Zvýšený provoz, zejména v centrech měst, způsobuje dopravní zácpy s mnoha nepříznivými následky, jako jsou znečištění vzduchu a zatížení hlukem, dopravní nehody a zdržení. V současné době je doprava zdrojem téměř třetiny emisí CO2 – skleníkového plynu, který je hlavním viníkem změny klimatu – a očekává se další výrazný růst jeho emisí. Používání veřejné dopravy je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit škodlivé vlivy dopravy na životní prostředí, a to zejména v přetížených městských oblastech.

   

  [1]   Zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, KOM(2007) 551 v konečném znění ze dne 25. září 2007.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky